Næsten dobbelt så mange mænd dør af disse sygdomme

Mænd er i langt højere grad end kvinder i risiko for at dø af kræft, sukkersyge, hjertesygdomme og corona. Årsagen er blandt andet livsstil.

Mænd går sjældnere til lægen end kvinder - og dør oftere end kvinder af livsstilssygdomme.

Er du mand, skal du passe rigtig meget på, hvis du får kræft, sukkersyge, en hjertesygdom eller corona.

For mænd har en overdødelighed på op mod det dobbelte i forhold til kvinder, når det gælder netop de fire sygdomme.

Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, fremgår det af et svar til Folketingets Sundhedsudvalg.

Konkret viser data, at mænd har:

  • 40 procent større dødelighed af kræft.
  • 70 procent større dødelighed af diabetes.
  • 75 procent større dødelighed af hjertesygdomme.
  • 80 procent større dødelighed af corona.

Mænds sundhedsadfærd

Sundhedsminister Sophie Løhde forklarer i et skriftligt svar til Folketingets sundhedsudvalg, at en del af forklaringen på overdødeligheden er mænds livsstil.

”En del af den kønsforskel der ses mellem mænd og kvinders dødelighed i forhold til kræft, diabetes og hjertesygdom kan forklares ved forskelle i mænd og kvinders sundhedsadfærd som for eksempel rygning, svær overvægt og stort alkoholindtag,” oplyser ministeren.

Mere af det hele

Der er flere mænd – 22 % – end kvinder – 16 % – der ryger, ligesom der historisk også har været flere mænd end kvinder der røg. Undersøgelser viser også, at mænd generelt ryger mere end kvinder.

Flere mænd er også mere overvægtige end kvinder.

59 % af alle mænd har moderat eller svær overvægt, mens det gælder for 46 % af alle kvinder.

Der er også flere mænd end kvinder der drikker mere end 10 genstande om ugen.

Det gælder for 23 % blandt mænd og 9 % blandt kvinder.

Flere laster på en gang

Sophie Løhde forklarer blandt andet den øgede dødelighed blandt mænd med, at flere risikofaktorer ”ophobes”.

”Mænd har hyppigere end kvinder flere risikofaktorer samtidig som for eksempel rygning, svær overvægt og stort alkoholindtag. Flere samtidige risikofaktorer øger risikoen for at få en hjertekarsygdom, kræft eller for at dø tidligt.”

Livsstil giver sygdomme

Rygning øger risikoen for en lang række sygdomme, herunderlungekræft, KOL og hjertekarsygdomme.
Overvægt – og især svær overvægt – er en betydelig risikofaktor for sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og flere former for kræft
Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme som leversygdomme, visse kræftformer og tidlig død.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Færre går til læge

Forskelle i mænd og kvinders dødelighed kan også hænge sammen med, at færre mænd end kvinder går til læge eller benytter andre af sundhedsvæsenets ydelser og deltager i forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.

”Mænd benytter sjældnere egen læge, hvilket muligvis kan have betydning for diagnosticeringstidspunkt, men det er endnu ikke kortlagt,” oplyser Sophie Løhde.

Dør oftere af corona

Når det gælder den store forskel i dødelighed mellem mænd og kvinder, der rammes af corona, kan årsagen være, at mænd ofte har flere underliggende risikofaktorer, såsom hjertekarsygdomme.

Det kan øge risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med corona.

Det er SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, der har bedt sundhedsministeren redegøre for forskellen i dødeligheden mellem mænd og kvinder i forhold til kræft, sukkersyge, hjertekarsygdomme og corona.

Dokumentation, Sundhedsdatastyrelsen, offentliggjorte tal vedr. dødsårsager 

Først publiceret: 1. november 2023
Artiklen er sidst opdateret 1. november 2023 kl. 11:29

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og