Sådan hænger skat og pension sammen

Din pension og oplysninger hos skat hænger sammen. Se, hvordan og hvornår på året, du skal være ekstra opmærksom. 

December

Omkring 1. december får du dit årsbrev, hvor udbetaling Danmark beregner din pension for det kommende år. Pensionen er beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælles eller samlevers forskudsopgørelse.

I brevet kan du se din personlige tillægsprocent, og om du kan få ældrecheck, mediecheck og helbredstillæg.  

Januar

I slutningen af januar kommer ældrechecken og mediecheck til de folkepensionister, som har ret til den.   

Alle pensionister får brev, uanset om de har ret til ældrecheck eller ej. I brevet kan man se, hvilken formue Udbetaling Danmark har registreret, at du og din eventuelle ægtefælle eller samlever har.

Marts

Midt i marts kommer årsopgørelsen fra skat med en oversigt over din skat for sidste år. Årsopgørelsen er vigtig for din endelige opgørelse af din pension for det seneste år, og om din pension er korrekt beregnet. 

Juni

I juni får du din endelige pensionsopgørelse for det foregående år fra Udbetaling Danmark. Den viser dine indkomst- og skatteforhold, som ligger til grund for den endelige pensionsberegning.  

Tjek løbende dine oplysninger på borger.dk/dinpension og TastSelv.skat.dk. 

Hvor finder jeg mine breve fra?

Brevene fra Udbetaling Danmark sendes digitalt, og du finder dem på borger.dk.

Kun hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage brevet med posten. 

Først publiceret: 12. marts 2024
Artiklen er sidst opdateret 13. marts 2024 kl. 13:46

Se, hvad vi ellers skriver om: