Disse biler bryder oftest i brand

Nyeste tal afslører, at el- og hybridbiler brænder langt sjældnere end benzin- og dieselbiler.

Beredskabsstyrelsens seneste opgørelse viser, at antallet af brande med el- og opladningshybridbiler er faldende relativt set ift. antallet af biler af de to typer i Danmark.

Selvom elbiler vinder mere og mere frem i hele verden, dukker der jævnligt historier op omkring, at elbiler er brandfarlige. Man har endda talt om, at de skulle forbydes på færgeoverfarter.

Det er der dog ikke hold i, da den nyeste data på området viser det modsatte, nemlig at benzin- og dieselbiler brænder oftere end elbiler.

Det skriver bilmagasinet.dk.

20 brande

Over de seneste år er antallet af el- og hybridbiler i Danmark steget markant. Mens de i 2018 udgjorde knapt en halv procent af den samlede personbilspark, er det tal nu op på hele 9,5 %, hvilket svarer til cirka 270.000 biler.

Sidste år var der tale om 20 brande i el- og opladningshybridbiler, det vil sige for hver 10.000 opladelige biler, går der statistisk set brand i 1,1 af dem.

Til sammenligning gik der brand i 3,8 ud af 10.000 benzin- og dieselbiler.

Sådan startede branden

Beredskabsstyrelsen har lavet en analyse på baggrund af tallene fra 2018-2022, hvor der blev registeret i alt 76 brande i el- og hybridbiler.

Ud af de 76 brande har man registeret, at mindst 35 af brandene er startet af udefrakommende faktorer. Det kan være alt fra overlagt ildspåsættelse til spredning fra andre brændende genstande eller huse.

Ved de resterende hændelser er det ikke registreret en påvirkning udefra. Fire af disse brande er angivet til at have fundet sted under opladning.

Først publiceret: 14. september 2023
Artiklen er sidst opdateret 14. september 2023 kl. 12:55

Se, hvad vi ellers skriver om:

og