Hvor meget må man arbejde på seniorpension?

I denne artikel får du svar på de mest almindelige spørgsmål om arbejde, når man er seniorpensionist.

Selv om du er gået på seniorpension, må du fortsat gerne arbejde - men i begrænset omfang.

Nogle seniorpensionister ønsker at beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men hvor meget må man arbejde, og hvordan påvirker indtægt seniorpensionen? Få svaret her.

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Det beløb, du kan få i seniorpension, afhænger af din og din eventuelle partners indtægt.

Seniorpension pr. måned før skat i 2023:

Enlig: Højst 19.738 kroner

Gift eller samlevende: Højst 16.778 kroner

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle eller samlever har indkomster over et vis beløb.

Du kan lave en vejledende beregning af seniorpension på borger.dk

Hvor mange timer må jeg arbejde, når jeg er på seniorpension?

Seniorpension kan tilkendes, når din arbejdsevne er nedsat, så du højst kan arbejde 15 timer om ugen. Derfor er der en grænse for, hvor mange timer du kan arbejde efter overgang til seniorpension, uden at din pension bliver standset.

Grænsen ligger på 15 timer om ugen i gennemsnit i en periode på 3 måneder.

Hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen, kan din pension blive sat på pause. Du mister ikke retten til seniorpension, men den gøres hvilende.

Hvordan bliver løn modregnet i min seniorpension?

Alle skattepligtige indtægter indgår ved beregning af din seniorpension. Det gælder samlet for både løn, renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, løbende erstatning o.l..

Formue indgår ikke i beregningen.

Din seniorpension bliver sat ned, ved indkomst højere end:

Enlig: 84.200 kroner om året (2023)
Indtægter derudover nedsætter din pension med 30% af den overskydende indkomst.

Gift eller samlevende: 133.700 kroner tilsammen (2023)
Dog skal din partners arbejdsindtægt IKKE medregnes. Arbejdsindtægt omfatter: løn, efterløn, førtidspension, seniorpension, tidlig pension, flekslønstilskud, fleksydelse og sygedagpenge.

Indtægter derudover nedsætter din pension med 30% af den overskydende indkomst. ( Din egen løn + begges indtægt fra bl.a. renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, løbende erstatning o.l.)

Nedsættelsen er 15% pr. person, hvis begge modtager senior- eller førtidspension.

Er du gift eller samlevende med en person, der ikke er pensionist, fradrages 267.012 kroner fra din partners indtægt, inden der beregnes fradrag af pensionen. Arbejdsindtægt indgår ikke i beregningen.

Det højeste beløb, der kan medtages i beregningen fra en partner, der er pensionist, er 414.200 kroner.

Det højeste beløb fra en partner, der ikke er pensionist, er 273.800 kroner.

Hvor meget må jeg højst tjene som seniorpensionist?

Hvis du arbejder, må du højst tjene, hvad der svarer til cirka 18.720 kroner om måneden over en 3 måneders periode. (224.640 kroner årligt i 2023)

Hvis du tjener mere end 18.720 kroner over en 3 måneders periode, vil du blive kontaktet fra Seniorenheden hos Udbetaling Danmark.

Seniorenheden vil høre, om du er genindtrådt på arbejdsmarkedet, og derefter vurdere om din løn og antallet af arbejdstimer betyder, at din pension skal gøres hvilende.

Er der en minimumsgrænse for seniorpension?

Du får ingen seniorpension, hvis modregningen betyder, at du kommer under en minimumsgrænse.

Enlig: Du skal som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.916 kroner i 2023 (493 kroner om måneden) for at få udbetalt din seniorpension.

Gift eller samlevende: Du skal som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.028 kroner i 2023 (419 kroner om måneden) for at få udbetalt din seniorpension.

Først publiceret: 10. marts 2023
Artiklen er sidst opdateret 10. marts 2023 kl. 13:49

Se, hvad vi ellers skriver om:

og