Hvad er Arne Plus?

Regeringen foreslår en ændring af seniorpension og Arne-pension, som de kalder Arne Plus. Se, hvad det betyder.

I regeringsgrundlaget for den nye regering lægges der op til, at seniorpension skal nedlægges og Tidlig Pension (Arne-pension) skal ændres.

Det er foreløbigt alene et udspil fra regeringen. Der er ikke vedtaget noget endnu. Derfor gælder de nuværende regler fortsat for både seniorpension og Tidlig Pension.

Inden nye regler kan indføres, skal regeringen først forhandle med de øvrige politiske partier. De skal blive enige med de partier, som har været med i forlig om seniorpension og Tidlig Pension.

Der skal være et politisk flertal og fremsættes en lov, som skal vedtages i Folketinget. Det vil tage tid.

SeniorNews’ nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om Tidlig Pension (Arne pension).

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.seniornews.dk.

Her kan de se, hvad regeringen foreslår:

Ydelsen for Tidlig Pension (Arne-pension) skal hæves

I 2023 er den maksimale ydelse på Tidlig Pension (Arne-pension) 14.008 kroner om måneden før skat uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Regeringen foreslår, at ydelsen sættes op til cirka 15.000 kroner.

Tidlig Pension skal kunne tildeles for halve år

Tidlig Pension tildeles i dag i hele år.

Du kan gå på Tidlig Pension op til 3 år før din folkepensionsalder, hvis du har været længe på arbejdsmarkedet.

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964, bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år, fra det år du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage, 1 år før din folkepensionsalder.

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage, 2 år før din folkepensionsalder.

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage, 3 år før din folkepensionsalder.

Mangler du en enkelt dag for at opfylde kravet, mister du et helt år på Tidlig Pension.

Regeringen foreslår, at Tidlig Pension skal kunne tildeles for halve år, så man for eksempel kan få ret til 1 ½ år eller 2 ½ år, hvis man har været længe nok på arbejdsmarkedet.

Arne-pension

Tidlig Pension kaldes også af nogle for Arne-pension, fordi bryggeriarbejderen Arne spillede en vigtig rolle i valgkampen, hvor Socialdemokratiet lovede mulighed for tidlig tilbagetrækning efter mange år på arbejdsmarkedet.

 

Seniorpension skal erstattes af Arne-Plus

I dag findes seniorpension, som er en lempelig adgang til at trækkes sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man er senior og syg eller nedslidt. Seniorpension kan bevilliges i op til 6 år før folkepensionsalderen.

Ydelsen på seniorpension svarer til satserne for førtidspension og er maksimalt 19.738 kroner om måneden før skat for enlige og 16.778 kroner for gifte og samlevende.

For at få seniorpension, skal du opfylde disse betingelser:

  • Du skal have højst 6 år til din pensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Regeringen foreslår, at seniorpensionen afskaffes, og at der indføre en visiteret adgang til Tidlig Pension kaldet Arne-Plus som erstatning. Den skal gøre det muligt at gå på Tidlig Pension, hvis man er syg eller nedslidt og ikke opfylder de almindelige anciennitetsregler for Tidlig pension.  

Arne-Plus skal kunne bevilliges i op til 3 år før folkepensionsalderen.

Politiske forhandlinger venter

Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis får mange henvendelser fra især seniorpensionister, som er bekymrede for, hvad det betyder for dem.

”Har du søgt eller er du på seniorpension i dag, ser jeg ingen grund til at være bekymret,” siger socialrådgiveren. ”Der sker ikke noget, før de er blevet enige på Christiansborg, og eventuelle nye regler kommer ikke til at omfatte dem, der allerede er på seniorpension. Når politikerne har indgået et forlig, skal de forhandle, hvis der skal ske ændringer. Kan de ikke blive enige, kan ændringerne ikke træde i kraft før efter et valg.”

Partierne bag forliget om seniorpensionen var: Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Partierne bag forliget om Tidlig Pension var: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Først publiceret: 23. december 2022
Artiklen er sidst opdateret 23. december 2022 kl. 9:29

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og