Gift eller enlig: Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Det har stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionens grundbeløb er 6.547 kroner (2022). Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I begge to grundbeløbet.

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet med 30%, hvis din indtægt er mere end 348.700 kroner om året (2022) og bortfalder, hvis du har en arbejdsindtægt på omkring 610.500 kroner om året (2022).

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Læs mere og beregn dit grundbeløb på seniorhåndbogens hjemmeside her

Stor forskel på pensionstillægget

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, om du har indtægt fra arbejde (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.

Formue har ingen betydning, men renteafkastet af formuen tæller som indtægt.

Det har også meget stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

En gift eller samlevende pensionist med ret til fuldt pensionstillæg får 3.672 kroner mindre om måneden i pensionstillæg end en enlig pensionist. Det har især stor betydning for pensionen, hvis man er gift eller samlevende med en, som endnu ikke er gået på pension.

Enlig, samlevende eller gift

2022 Reelt enlig Gift eller

samlevende (beløb pr. person)

Grundbeløb 6.547 kroner (2022) 6.547 kroner (2022)
Pensionstillæg 7.472 kroner om måneden (2022) 3.800 kroner om måneden (2022)
I alt op til 14.019 kroner (2022) 10.347 kroner (2022)
Dertil kommer eventuelt den årlige ældrecheck på max. 18.600 kroner (2022) pr. person.

Her kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Pensionstillæg til enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.472 kroner om måneden (2022), 89.664 kroner om året (2022).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 89.700 kroner om året (2022). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner om året (2022) og bortfalder helt, hvis du tjener 379.900 kroner om året (2022)

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.800 kroner om måneden (2022). Det svarer til 45.600 kroner om året (2022).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året (2022). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 464.700 kroner om året (2022).

Pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.800 kroner om måneden (2022). Det svarer til 45.600 kroner om året (2022).

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælle eller samlevers indtægt.

Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner om året (2022) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 179.700 kroner om året (2022), og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 322.200 kroner om året (2022).

Læs mere og beregn dit pensionstillæg på seniorhåndbogens hjemmeside her

Før eller efter 1. marts 1999?

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Andre tillæg ændres også

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Læs mere om pension, økonomi og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 30. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret 30. juni 2022 kl. 13:00

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og