Sådan tjekker du din pensionsopgørelse

Den årlige pensionsopgørelse er på vej fra Udbetaling Danmark til dig og alle andre pensionister. Se, hvad du skal være ekstra opmærksom på denne gang.

Ulighededen øges i pensionisttilværelsen. Er du kvinde og bor på landet, er du blandt dem, der har de mindste pensionsformuer.

Fra den 7. juni 2022 modtager de første folke- og førtidspensionister brev med årsopgørelse af pensionen for 2021. I løbet af de næste 3 uger sender Udbetaling Danmark cirka 1,1 millioner opgørelser ud.

Brevet er en efterregulering, hvor du kan se, hvordan Udbetaling Danmark har opgjort din pension.

Brevene bliver sendt til e-Boks og Digital Post. Er du fritaget for at modtage breve til din e-boks eller Digital Post, så får du din pensionsopgørelse sendt med posten.

Hvis du eller din ægtefælle eller samlever har selvstændig virksomhed, får du først brev fra september 2022. Det samme gælder, hvis du bor i udlandet.

Pengene kommer 29. juli

De fleste har fået den pension, de skal have. Hvis du har fået for lidt i pension i 2021 og derfor skal have pension udbetalt, er forventningen, at du vil få beløbet udbetalt den 29. juli 2022.

Corona-relateret indkomst

Har du eller din ægtefælle eller samlever haft corona-arbejde i 2021, skal du være ekstra opmærksom.

I forbindelse med corona-relaterede indkomst er der nemlig særlige regler om modregning i pensionen.

Hvis du er folkepensionist, så har du et bundfradrag på 122.004 kroner om året, før dit pensionstillæg bliver påvirket.

Derfor skal du kun oplyse corona-relaterede indkomster, hvis du samlet set har en arbejdsindkomst, der overstiger 122.004 kroner i 2021.

Du kan læse mere om reglerne: www.borger.dk/pension-corona

Engangstilskuddet og indefrosne feriepenge

I 2021 blev der udbetalt et engangstilskud på 1.000 kroner til pensionister. Det har ingen betydning for din pension.

Det samme gælder for udbetaling af de indefrosne feriepenge.

Udbetaling Danmark oplyser dog, at pensionister i nogle tilfælde selv skal være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for deres pension eller helbredstillæg. Det gælder især, hvis man er kommet over formuegrænsen.

Læs mere om det her: www.borger.dk/corona-udbetalinger-2021

For meget? For lidt?

Hvis du har fået den pension, du havde ret til

Hvis du skal have mere pension udbetalt

  • Du skal ikke gøre noget, når du får brevet.
  • I brevet fra Udbetaling Danmark, vil der stå, hvornår du får beløbet udbetalt, og hvor meget du får. Du kan også se hvilke indkomstoplysninger, der er blevet brugt i opgørelsen af din pension, og de beregninger, der danner grundlag for opgørelsen.

Hvis du skal betale pension tilbage

  • Når du får brevet om opgørelse af din pension fra Udbetaling Danmark, skal du tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er blevet brugt til beregningen af din pension.
  • Hvis du ikke er enig, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet. Hvis du er enig i indkomstoplysningerne, kan du betale beløbet tilbage her.

Udbetaling Danmark pålægger ikke renter på den pension, du skal betale tilbage.

Hvis ikke du er enig i årsopgørelsen, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet.

Se video om årsopgørelsen her:

Det er altid en god ide at tjekke årsopgørelsen og se, om oplysninger passer. Du kan få hjælp på borger.dk, hvis du ikke kan genkende tallene.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark, hvis du vil have mere information om pensionsopgørelsen.

Telefonnummeret er: 70 12 80 61

Læs mere om pension, økonomi og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 10. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret 13. juni 2022 kl. 13:30

Emner: