Hvornår gælder lov om folkepension?

Loven om at stoppe med at modregne partnerens løn er vedtaget, men lovforslaget om stop for modregning af egen indtægt er endnu ikke på plads.

Efter sommerferien fremsætter Regeringen et lovforslag, som skal sætte en stopper for modregning af løn i folkepensionen.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at der vil komme et lovforslag i slutningen af året, og at det forventes, at de nye regler vil komme til at gælde med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Arbejde uden at blive modregnet i folkepensionen

I dag påvirker din arbejdsindtægt din folkepension, dog ses der bort fra et bundfradrag på 122.004 kroner om året i forbindelse med beregning af dit pensionstillæg.

Men fra 1. januar 2023 skal det være slut med modregningen i folkepensionens grundbeløb og dit pensionstillæg. Fremover behøver du derfor ikke at sætte dig ind i modregningsreglerne, før du siger ja til ekstra arbejde.

I dag bliver dit grundbeløb sat ned, hvis du arbejder og tjener mere end 348.700 kroner. Men fra næste år vil du ikke blive modregnet i grundbeløbet, når den kommende lov bliver vedtaget.

Pensionstillægget bliver i dag sat ned, hvis du tjener mere end 122.004 kroner. Det skal også være slut til næste år.

Hvilke indtægter vil være omfattet?

De kommende regler handler kun om modregning af arbejdsindtægt i folkepension.

Du vil fortsat blive modregnet for anden indtægt, for eksempel din og din partners indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Der vil heller ikke blive ændret i opgørelsesprincipperne for indtægt i forbindelse med opgørelsen af din personlige tillægsprocent, og derfor vil de nuværende regler i forhold til indtægt stadig gælde for ældrechecken og dine personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Kommer den nye lov også til at omfatte førtidspensionister?

Denne nye regel om arbejde uden modregning i pensionen kommer kun til at gælde for folkepension.

Ikke for førtidspension, seniorpension eller Tidlig Pension.

Stop for modregning af partners indtægt

7. juni blev en lov vedtaget. Den betyder stop for modregning af ægtefælles eller samlevers indtægt fra 1. januar 2023.

De nye regler kommer kun til at gælde for arbejdsindtægt, efterløn, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Øvrige indtægter kan fortsat modregnes. For eksempel partnerens indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Reglerne kommer til at gælde for folkepension, førtidspension (både ny og gammel ordning) og seniorpension fra 1. januar 2023.

Der er ingen ændringer i forhold til Tidlig Pension, hvor partnerens indtægt i forvejen ikke bliver modregnet.

Læs mere om økonomi, sundhed og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 20. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret 20. juni 2022 kl. 14:52