Stop for modregning af efterløn og dagpenge i pension

Arbejdsindtægter bliver ikke længere modregnet i ægtefælles eller samlevers pension fra årskiftet. Det samme gælder efterløn og dagpenge, viser gennemgang af lovforslag.

Efterløn og dagpenge modregnes ikke i partnerens pension fra 1. januar 2023.

Folketinget vedtager inden sommerferien en væsentlig forbedring af pensionsreglerne.

Fra 1. januar 2023 stopper modregning af indtægt ved personligt arbejde i en partners folkepension, førtidspension og seniorpension.

Hidtil har der været meget fokus på, at det er indtægt ved arbejde, der ikke længere fører til nedsættelse af ægtefællens eller samleverens pension.

Men det samme vil gælde for andre indkomster som efterløn og dagpenge. Det er kommet frem under Folketingets behandling af lovforslaget.

Der vil ikke ske modregning hos en partner, hvis en person får udbetalt efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet har det hele tiden været meningen, at det skulle være sådan, men nu er det i hvert fald gjort helt tydeligt i en betænkning til lovforslaget.

Sådan modregnes der i dag

  • Maksimum for efterløn, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge er i dag lidt over 232.000 kroner årligt.
  • Heraf skal ifølge reglerne 46 % regnes med, når ægtefællens pensionstillæg beregnes =  cirka 107.000 kroner.
  • Gifte/samlevende har et fradragsbeløb på 179.700 kroner, før der sker nedsættelse af pensionstillæg.
  • Det vil sige, at hvis partneren har cirka 72.000 i samlet ATP-udbetaling, arbejdsmarkedspensionsudbetaling, udbetaling fra private pensionsordninger mv., så begynder der at ske modregning.
  • Modregningen er hårdhændet – der forsvinder i pensionstillægget 32% af indtægt over de 179.700 kroner.
  • Mange faglærte og ufaglærte har en opsparing i deres arbejdsmarkedspension, som vil give dem omkring 90.000 kroner om året

Direktør Palle Smed fra Faglige Seniorer glæder sig over, at efterløn og dagpenge ikke giver modregning i ægtefællens folkepension.

”Rigtigt mange seniorer kan i dag supplere deres folkepension og ATP med en fornuftig arbejdsmarkedspension. Og de kan ramme lige ind i en barriere af modregning, hvis deres ægtefælle får dagpenge eller efterløn. Nu bliver det fastslået, at dagpenge og efterløn i den sammenhæng er at betragte som lønindtægt, og det skaber en større klarhed, som vi kun kan være tilfredse med,” siger Palle Smed.

Indtægt ved personligt arbejde

Et flertal i Folketinget vil gerne få flere ældre til at arbejde længere. Derfor fjernes det, at en partner risikerer at blive straffet med lavere pension, hvis en person fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Men det er ikke alene indkomst ved arbejde, der ikke længere skal modregnes. Det er al ”indtægt ved personligt arbejde”. Og ”indtægt ved personligt arbejde” er ifølge lovgivning og domme ikke kun lønindkomst, men også blandt andet efterløn.

”Indtægt ved personligt arbejde” omfatter desuden ifølge en bekendtgørelse sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Det er nemlig indtægter, der midlertidigt træder i stedet for lønindtægt.

Næste etape på vej

Ifølge Folketingets tidsplan skal de ændrede regler vedtages 7. juni.

Derefter mangler den sidste del af, hvad et flertal af partier har indgået forlig om. Nemlig at der fra januar 2023 heller ikke skal ske modregning af en persons indtægt ved personligt arbejde i hans eller hendes egen folkepension, førtidspension eller seniorpension.

Regeringen har bebudet, at den vil fremsætte et lovforslag om det hen mod slutningen af året.

Måske når det ikke at blive behandlet endeligt i Folketinget inden nytår. Men så har partierne forpligtet sig til, at de nye regler skal træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Læs mere om job, pension og modregning og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

 

 

Først publiceret: 26. maj 2022
Artiklen er sidst opdateret 13. juni 2022 kl. 13:24

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og