Folkepensionist i arbejde? Der er penge på vej til dig

Arbejdsindkomst modregnes ikke længere i folkepensionen. Ændringen fik virkning med tilbagevirkende kraft, og derfor har nogle folkepensionister penge til gode.

En beregning fra pensionsselskabet Velliv anslår, at der i gennemsnit er 30.000 kroner før skat på vej til 40.000 folkepensionister, som har haft arbejdsindtægt i 2023.

Titusinder af folkepensionister kan se frem til, at de snart får udbetalt ekstra penge.

Det fortæller rådgivningsekspert hos pensionsselskabet Velliv Jens Christian Nielsen.

“Pengene går til dem med en vis indtægt, som arbejdede efter deres folkepensionsalder i 2023,” siger han.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni sidste år, at folkepensionister fremover ikke skal modregnes i deres folkepension, når de har arbejdsindtægt.

Slutningen af maj bliver vigtig

Loven fik virkning med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Derfor er der nu penge på vej til de folkepensionister, der i løbet af sidste år oplevede, at deres folkepension blev sat ned på grund af arbejdsindtægt.

“Pengene udbetales i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023. I slutningen af maj i år udsender Udbetaling Danmark en opgørelse af, om man har fået den folkepension, som man havde ret til i 2023,” siger Jens Christian Nielsen.

Ifølge en beregning fra Velliv er der i gennemsnit 30.000 kroner før skat på vej til 40.000 folkepensionister.

Det svarer til en samlet udbetaling på 1,2 milliarder kroner før skat.

Udbetaling Danmark oplyser til Ritzau, at de anslåede tal fra Velliv ikke virker helt skæve.

Men Udbetaling Danmark kender ikke de præcise tal før om et par måneder, når efterreguleringen er blevet afviklet. De endelige tal og beløb kan altså fravige en smule.

Pensionstillæg kan stadig blive sat ned

  • Folkepensionen består af et grundbeløb på 6928 kroner og et pensionstillæg på op til 8016 kroner, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller har en samlever, er pensionstillægget op til 4102 kroner. Beløbene reguleres årligt.

  • Grundbeløbet bliver ikke påvirket af andre indkomster, men pensionstillægget kan blive sat ned eller helt bortfalde, hvis du har indkomster ud over arbejdsindkomst. Andre indkomster er for eksempel fra private pensionsordninger eller aktieindkomst.

Mere end 83.000 folkepensionister i arbejde

Folketinget har også fjernet modregning i folkepensionen på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt med virkning fra 1. januar 2023.

“Guleroden til at give en ekstra skalle er markant større end tidligere, og samtidig er det meget mere enkelt at regne ud, hvad man får ud af at arbejde som pensionist,” siger Jens Christian Nielsen og tilføjer:

“Begge dele har en positiv effekt på seniorernes beslutning om at arbejde også efter folkepensionsalderen.”

Fra politisk side har formålet med lovændringerne været at få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet.

“De nyeste beskæftigelsestal for 2024 viser, at der nu er 83.325 folkepensionister i arbejde,” siger Jens Christian Nielsen.

Først publiceret: 19. april 2024
Artiklen er sidst opdateret 19. april 2024 kl. 8:13

Se, hvad vi ellers skriver om:

og