Aldersopsparing: Sådan gør dit pensionsselskab

Der er stor forskel på, hvordan pensionsselskaberne håndterer aldersopsparing - og med nye regler kan kan kunder gå glip af tusindvis af kroner som folkepensionist. Se hvad dit selskab gør - og hvad du selv kan gøre.

Aldersopsparing adskiller sig fra ratepension og livrente ved ikke at være fradragsberettiget. Dette skaber udfordringer, når et selskab overfører indbetalte pensionsbidrag til en aldersopsparing.

Aldersopsparingen er ved at blive mere populær.

Den kaldes nogle steder også aldersforsikring, og den har én klar og stor fordel: Udbetalinger fra den fører ikke til nedsættelse af pensionstillægget til folkepensionen.

Derfor er nogle pensionsselskaber nu begyndt automatisk at flytte mest muligt af medlemmernes og kundernes indbetalinger til aldersopsparing/aldersforsikring.

Til gengæld går der så alt andet lige mindre ind på deres rateforsikring og/eller livrente.

Fordelen ved den trafik er vokset yderligere i år.

Tidligere var der en lav begrænsning for, hvor meget der kunne sættes på aldersopsparing indtil fem år før en persons folkepensionsalder.

Nu er den grænse øget til syv år.

Det får i første omgang virkning for folk født i 1963. Der er syv år til de kan få folkepension i 2031, og derfor kan de nu få sat op til 58.900 kroner ind på deres aldersopsparing årligt.

Gevinst i pensionisttiden

PensionDanmark er et af de selskaber, der prioriterer aldersopsparing. Her går mest muligt af indbetalingerne af pensionsbidrag automatisk til aldersopsparing, medmindre den pågældende har bedt om noget andet.

Det gælder, både inden der er syv år til den pågældendes folkepensionsalder og senere. Indtil syv år før kan der højest indbetales 9.100 kroner på aldersopsparing/aldersforsikring.

Resten af pensionsbidraget går så til livsvarig pension og ratepension. Hvis et medlem fravælger maksimal indbetaling på aldersopsparing, ender der mere på livrente og ratepension.

”Vi har beregninger, som viser gevinsten ved at sætter mest muligt ind på aldersopsparing. For eksempel en 45-årig vil kunne opnå en stigning i den disponible indkomst som pensionist på 8.000 kroner om året,” oplyser PensionDanmark.

Sådan gør pensionsselskaberne

Her er oversigten over, hvordan pensionsselskaber håndterer aldersopsparing

Pensionsselskabet PFA

Her er det en mulighed for, at mest muligt af pensionsbidraget hensættes til aldersopsparing. Det er noget, der aftales med den virksomhed eller organisation, hvor den pågældende er ansat, eller med medlemmet/kunden i forbindelse med individuel rådgivning.

Velliv

Her er der ingen automatik. Den enkelte kunde kan vælge, om de vil indbetale til aldersopsparing. Firmaer med aftale med Velliv kan vælge, at deres medarbejdere skal have aldersopsparing, men det er ikke særlig udbredt – for de fleste sættes bidraget ind på først ratepension, og hvis fradragsgrænsen på den bruges op så livrente for resten.

AP Pension

Her er hovedparten firmapensionsordninger, og her vælger arbejdsgiveren, hvilket opsparingsprodukt de ansatte som udgangspunkt skal have. Men de ansatte kan også foretage et individuelt valg og få rådgivning om det.

Sampension

Selskabet driver flere forskellige arbejdsmarkedspensionsordninger, og i en af dem sker der automatisk indbetaling til aldersopsparing. For andre kunder er det et tilvalg efter individuel rådgivning. Men der er planer om, at flere af ordningerne skal have automatisk indbetaling til aldersopsparing.

Industriens Pension

Selskabet indbetaler mest muligt til aldersopsparing, medmindre medlemmerne selv fravælger det.

Nordea Pension

Her er det op til rådgivning og en aftale, om der skal sættes penge på aldersopsparing. Selskabet tilknytter det ikke automatisk, medmindre der er tale om en pensionsaftaler med en arbejdsgiver, som har stillet krav om aldersopsparing.

PenSam

Selskabet lader automatisk mest muligt gå til aldersopsparing inden for det lave loft på 9.100 kroner, medmindre medlemmerne ønsker noget andet. Kort før et medlem kommer frem til syv år før sin folkepensionsalder, sender selskabet brev om, at indbetalingen kan øges til op til 58.900 kroner, og så bestemmer medlemmet selv, om den mulighed skal udnyttes.

Pensionsfællesskabet PKA

Selskabet fortæller, at de var det første selskab, som besluttede automatisk at udnytte muligheden for aldersopsparing fuldt ud. Men medlemmer kan frit selv fravælge det.

P+ (Pensionskassen for Akademikere)

Pensionskassen giver ikke mulighed for at indbetale til en aldersforsikring via arbejdsgiver. De fleste medlemmer har også stå stor en formue, at de alligevel ikke vil kunne få udbetalt pensionstillæg til deres folkepension.

PensionDanmark

Praktiserer den maksimale indbetaling til aldersopsparing og fylder op på den ordning allerede fra starten af året, indtil grænsen nås.

Fakta: Sådan klares skatten på aldersopsparing

Aldersopsparing er ikke fradragsberettiget i modsætning til ratepension og livrente. Det giver udfordringer, når et selskab hælder indbetalte pensionsbidrag over i aldersopsparing. Typisk er pensionsbidraget nemlig trukket fra, inden arbejdsgiveren beregner skat for en ansat.

Pensionsselskabet kan så vælge mellem to løsninger. Den ene af dem indebærer, at kunden eller medlemmet selv betaler skatten af det beløb, der er sat på aldersopsparing. Den anden mulighed er, at pensionsselskabet betaler skatten på personens vegne. Så sættes der bare det mindre ind på aldersopsparingen.

For eksempel Industriens Pension har valgt den løsning, at de fikser skatten for medlemmet. Det sker ved at afregne en aconto skat på 40 procent. Også blandt andre PensionDanmark og PFA indbetaler automatisk skatten for medlemmerne.

Blandt andre Velliv afregner foreløbig ikke A-skat af indbetaling på arbejdsgiverordning. Derfor kan tilvalg af aldersopsparing føre til restskat, hvis ikke personen ændrer sin forskudsregistrering.

Mange medlemmer ville faktisk have en større fradragsværdi end 40 procent af indbetalinger til pension, hvis der er tale om ratepension eller livrente. Det gælder især dem, der har mindre end 15 år til deres folkepensionsalder.

Fra 15 år før folkepensionsalderen forhøjes det ekstra ligningsmæssige fradrag for pensionsindbetalinger. Men Industriens Pension vurderer, at det oftest har større værdi for industriansatte at undgå modregning i folkepensionens pensionstillæg end at miste det lidt forhøjede skattefradrag ved pensionsindbetaling.

Fakta: Pas på ved topskat og tidlige pensioner

Her er nogle af fælderne ved at benytte aldersopsparing.

  • Aldersopsparing er sjældent den bedste løsning for personer, som betaler topskat.
  • De får et ekstra højt fradrag ved at indbetale til ratepension eller livrente.
  • Derfor gør for eksempel PensionDanmark det, at de sender et brev til de medlemmer, hvor de ud fra indbetalinger af pensionsbidrag kan se, at de må ligge tæt på topskattegrænsen eller over den.
  • Nogle personer må stadig kun indbetale 9.100 kroner på aldersopsparing, selv om de har færre end syv år til deres folkepensionsalder. Det gælder dem, der får udbetalinger fra en ratepension, en livsvarig pension eller indeksordninger, og hvor udbetalingerne er startet efter 1. april 2018, og der da var 10 år eller mindre, før personen nåede sin folkepensionsalder.
  • Pensionsselskaber kan aftale med Skattestyrelsen, at de får besked om pensionsudbetalinger, der forhindrer høje indsættelser på aldersopsparing.
  • Blandt andre PFA Pension peger på, at aldersopsparingen kan udbetales på én gang eller i portioner, helt efter personens ønsker. Den kan også udbetales og sættes ind på en livrente, så den omdannes til en livsvarig udbetaling, hvis en kunde ønsker det.
  • Nogle danskere har aldersopsparing/aldersforsikring flere forskellige steder. Grænserne på 9.100 kroner og 58.900 kroner gælder for de samlede indbetalinger. Hvis man overskrider grænsen, så beregner Skattestyrelsen en strafafgift på mindst 4 procent af overskridelsen. Ifølge PFA kommer 40.000 danskere årligt til at betale den dummebøde, så pas på!

Først publiceret: 21. marts 2024
Artiklen er sidst opdateret 21. marts 2024 kl. 13:56

Se, hvad vi ellers skriver om:

og