Fritaget for Digital Post? Nu skal du tilbydes alternativ til digitale løsninger

Nu bliver reglerne for digital fritagelse mere enkle. Fra 1. juni skal borgere, der er fritaget fra Digital Post, tilbydes et alternativ til digital selvbetjening.

Fra 1. juni er der indført en ret til at fravige kravet om obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. Den fritagne borger kan i stedet bede om et alternativ.

Nu bliver det nemmere for borgere, der er fritaget fra de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Fra 1. juni  er der indført en ret til at fravige kravet om obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. Den fritagne borger kan i stedet bede om et alternativ.

Det fremgår af en en ny lov, Folketinget netop har vedtaget.

Brug rettigheder

”Digitaliseringen af samfundet må ikke afholde nogen fra at gøre brug af deres rettigheder og de offentlige tilbud. Selvom langt de fleste danskere er tilfredse med at anvende de offentlige digitale løsninger, er der borgere, som ikke kan begå sig digitalt – og dem skal vi tage bedre hånd om, digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

“Jeg er derfor glad for, at der er bred politisk opbakning til at gøre det lettere for dem at få et alternativ til det digitale,” siger Marie Bjerre.

Lovændringen er vedtaget er et enigt Folketing.

Skal tilbydes alternativ

Lovændringen gør op med den gældende praksis om, at selvom man er fritaget fra Digital Post, skal man begrunde sit behov for et alternativ til digital selvbetjening, hver gang man har et ærinde med det offentlige, hvor digital selvbetjening er obligatorisk.

Fra den 1. juni skal disse borgere blot oplyse, at de er fritaget for Digital Post, når de henvender sig til en myndighed med et ærinde. Så skal de tilbydes et alternativ.

Dog gælder de nye regler ikke domstolenes sagsportaler eller i erhvervssammenhæng, oplyser Forskningsministeriet.

Sådan bliver du fritaget

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen.

Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

Mindst et af disse krav skal opfyldes

Borgere, der ikke er i stand til at modtage Digital Post og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

  1. Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  2. Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  3. Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
  4. Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
  5. Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
  6. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
  7. Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID/MitID, som giver adgang til Digital Post
  8. Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
  9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Læs mere om fritagelse for Digital Post hos Borger.dk 

Først publiceret: 8. juni 2023
Artiklen er sidst opdateret 8. juni 2023 kl. 14:25

Se, hvad vi ellers skriver om:

og