Satser og regler: Folkepension 2023

Her kan du se de nye satser og regler for folkepensionister i 2023.

Satserne for folkepensionen og ældrechecken i 2023 er nu offentliggjort.

2023 står for døren. Det kan mærkes på SeniorNews’ kontor, hvor vi får rigtig mange mails og telefoner med det samme spørgsmål: Hvor meget får vi i folkepension og ældrecheck i 2023?

Det vil vi prøve at besvare her.

Hvor meget får man i folkepension i 2023?

Grundbeløb stiger med 2,25% og pensionstillæg stiger med 3,6%

Samlet fuld folkepension for en enlig stiger samlet med 3% til 14.439 krone.

Grundbeløb 2023: Højst 6.694 kroner

Pensionstillæg enlige 2023: Højst 7.745 krone

Pensionstillæg gifte/samboende 2023: Højst 3.963

Hvor meget får man i ældrecheck i 2023?

Ældrecheck stiger med 3,2%. Formuegrænsen stiger med 3%.

Ældrecheck 2023: Højst 19.200 kroner

Formuegrænse 2023: Højst 95.800 kroner

Kommer der en ekstra ældrecheck i 2023?

Der kommer en ekstra  ældrecheck på 2.500 kroner i januar 2023.

I forbindelse med valgkampen foreslog statsminister Mette Frederiksen, at der skal udbetales en ekstra ældrecheck til de svagest stillede pensionister på i alt 5.000 kroner, som skulle komme til udbetaling  fordelt over 2023 og 2024.
På grund af de igangværende regeringsforhandlinger ved vi ikke, om dette forslag vil blive behandlet i Folketinget og evt. vedtaget ved lov. Vi må formode, at det kan være en del af regeringsforhandlingerne.

Lige nu er det altså ikke besluttet, at der skal udbetales en ekstra ældrecheck.

Hvad betyder stop for modregning af ægtefælle og samlevers indtægt i folkepensionen i 2023?

Fra 1. januar 2023 vil det være slut med modregning af ægtefælle og samlevers lønindtægt i folkepensionen.

Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat ser et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Hvis du ikke allerede modtager nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig gratis her.

Først publiceret: 21. november 2022
Artiklen er sidst opdateret 21. november 2022 kl. 8:34

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og