Mors dag i dag: Sådan begyndte Mors Dag

I 1900-tallet, hvor "Moders Dag" kom Danmark, var det for at samle penge ind til fordel for krigsenker og mødre, der havde mistet en søn.

Disse tre alvorlige herrer var i 1935 mændene bag "Den danske komite for Moders Dag". Deres navne var bagerst kaptajn Zeltner, malermester Ingemann Petersen og rigsdagsbetjent Christian Svenningen.

Den første “rigtige” Mors Dag blev markeret i St. Andrews Methodists Episcopal Church Grafton West Virginia i 1908, fortæller Nationalmuseet på deres temasider.

Det var en højtidelighed til ære for moderens gerning for sin familie, og afspejlede samtidigt stifteren Miss Anna Jarvis´ ønske om at mindes sin egen mor, Ann Maria Reeves Jarvis, som var død nogle år før, den 9. maj 1905.

International Mothers Day Shrine i byen Grafton, West Virginia.

Allerede året før, den 12. maj 1907 havde der været afholdt et mindre minde-arrangement for moderen Ann Marie i St. Andrews, og ideen spredte sig, ikke mindst på grund af datteren Anna Jarvis store engagement.

I 1909 blev der oprettet en Mors Dag-komité, og dagen blev markeret i flere stater. I 1914 vedtog Kongressen, at dagen skulle være helligdag og officiel flagdag i USA, hvilket blev proklameret af den daværende præsident, Woodrow Wilson.

Ideen om en særlig dag for mødre bredte sig også udenfor USA. I Norge indførtes dagen i 1919 og i Danmark blev den første gang markeret 10 år efter.

Kirken, hvor den første Mors Dag-markering blev afholdt, er i dag kendt som International Mothers Day Shrine, og på liste over historiske steder med national betydning i USA, fortæller Nationalmuseet på deres hjemmeside.

Kvinden bag “Mors dag”

Den kvinde, som gav inspiration til skabelsen af Mors Dag, hed som sagt Ann Maria Reeves Jarvis og var præstedatter fra Virginia.

Hun blev født 30. september 1832 i Culpeper i Virginia, men flyttede med sin familie til West Virginia, hvor hun som 18 årig blev gift med Granville Jarvis, der også kom fra en præstefamilie.

Mrs. Jarvis var en foretagsom kvinde, der organiserede “Mother´s Day Work Clubs” i mange lokale lbyer med det formål bl.a. af forbedre de sanitære forhold. Der blev samlet ind til bl.a. medicin og “husmorafløsere” til familie, hvor moderen led af tuberkulose. Under borgerkrigen arbejdede klubberne på neutralt grundlag og gav humanitær hjælp til soldater fra begge sider. Samtidig med at hun udførte dette arbejde, fik Mrs. Jarvis selv børn – 12 i alt, hvor af 8 døde.

Efter at familien i 1865 flyttede til Grafton, organiserede Mrs. Jarvis i årene efter borgerkringens afslutning en “Mother´s Friendship Day”. Dagen skulle medvirke til samling af naboer og familier af forskellig overbevisning. Mother´s Friendship Day blev et tilbagevendende event gennem flere år.

I 1873 blev Andrews Methodist Church indviet, og Mrs. Jarvis fungerede som søndagsskolelærer gennem mange år. Efter ægtemanden døde i 1902, flyttede hun til Philadelphia, hvor hun boede sammen med tre af sine børn, bl.a. datteren Anna, som senere ledte kampagnen for indstiftelse af Mors Dag.

Ann Maria Reeves Jarvis døde i Philadelphia 9. maj 1905.

Ann Maria Reeves, der døde i 1905. Hendes datter, Anna Jarvis, var så inspireret af sin mor, at hun opfandt Mors Dag, for at ære Ann Maria Reeves.

 Sådan opfandt hun “Mors dag”

Anna Jarvis, som fik ideen til Mors Dag, blev født 1. maj 1864 i byen Webster i West Virginia. I dag er huset indrettet til “The Anna Jarvis Birthplace Museum”.

Hendes forældre, Granville og Ann Maria Reeves Jarvis var begge af præsteslægt og familien boede i et træhus, som faderen selv havde bygget. Kort tid efter Annas fødsel flyttede familien til Grafton, hvor hun voksede op som det niende barn.

Skuffet over kommercialiseringen

Anna Jarvis fik uddannelse som lærerinde og underviste i en årrække i en lokal skole. I dag er én af skolerne i Grafton opkaldt efter hende; Anna Jarvis Elementary School.

Senere arbejdede hun som kontorfunktionær i et forsikringsfirma, og giftede sig i øvrigt aldrig.

Efter at hendes far Granville Jarvis var død i 1902, flyttede hun sammen med sin mor og en søster til Philadelphia for at bo hos en ældre bror. Det var efter moderens død i 1905, at ideen om Mors Dag og arbejdet for at udbrede den, tog fart. Efterhånden slog dagen an i USA, og miss Jarvis udvidede anstrengelserne til også at få dagen anerkendt i andre lande.

Efterhånden blev hun dog modstander af den måde, som Mors Dag udviklede sig på. Hun havde fx svært ved at synes om, at man sendte trykte kort i stedet for at skrive til sin mor på dagen, og brød sig slet ikke om de kommercielle aspekter ved den mærkedag, hun havde lagt så mange kræfter i at etablere.

På sine ældre dage blev Anna Jarvis blind og temmelig dårligt hørende. Samtidig svandt hendes midler også ind. Takket være bekendte blev hun indlagt på et plejehjem, hvor hun døde 24. november 1943 og blev begravet i familiens gravsted i Pennsylvania.

Mors Dag i Danmark

Mors Dag kom til Danmark i 1929 på initiativ af rigsdagsbetjent Christian Svenningsen. Han havde været amerikansk soldat og var medlem af “De Allieredes Danske Vaabenfæller”. I USA havde han lært den den gang ret nye ide, “Mors Dag”, at kende.

En udvandret vendelbo

Christian Svenningsen (1896 – 1979) var født i Mårup sogn. Hans mor hed Christine Jensen, og var gift med fisker og fiskehandler Anton Svenningsen, der også havde andel i en båd. Christine blev mor til i alt ni børn, hvoraf ét døde. Christian var hendes  3. ældste søn.

Christian Svenningsen udvandrede i 1911 som så mange andre danskere til USA. Han deltog i 1. Verdenskrig som soldat i den amerikanske hær, og blev efter sin hjemkost aktiv i foreningen “De Allieredes Danske Vaabenfæller”. Under sin tid i USA havde både han og andre soldater oplevet den nye skik, at man på en bestemt dag skulle ofre sin egen – og andre – mødre særlig opmærksomhed.

Den første Mors Dag

Ud fra foreningen ‘De Allieredes Danske Vaabenfæller’ opstod ‘Komiteen for Moders Dag”; en dag der bl.a. skulle organisere pengeindsamling til fordel for krigsenker og mødre, der havde mistet en søn.

Senere gik pengene til Mødrehjælpen og andre sociale formål.

Den første gang Mors Dag blev markeret i Danmark var søndag den  12. maj 1929, hvor ideen blev præsenteret en blomsterudstilling i Forum i København.

Siden er dagen blevet holdt hvert år den 2. søndag i maj. Ligesom i USA blev der efterhånden udviklet særlige produkter, specielt beregnet til at blive solgt i forbindelse med Mors Dag.

Kilde: Nationalmuseet

Læs mere om mærkedage, musik og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 8. maj 2022
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2022 kl. 10:32

Se, hvad vi ellers skriver om: