Nyt våben mod negative renter: Køb obligationer

Kurserne er faldet drastisk på obligationer med kortere løbetid, og de giver nu en effektiv positiv rente på op mod 1,6 % i stedet for de minus 0,7 %, som mange banker forlanger på indlånskonti.

Du kan overveje at købe obligationer, hvis du betaler negative renter.

Det er blevet nemmere at undgå negativ rente i pengeinstitutterne. Hvis du hæver en del af dit indestående eller det hele, så kan du bruge pengene på at købe obligationer med kortere løbetid.

De har i lang tid også givet negativ rente. Men i de sidste par måneder er kurserne faldet så meget, at renten i dag er positiv.

Hvis du for eksempel køber obligationer med tre års løbetid, så giver de i øjeblikket en effektiv rente på cirka 1,0 %. Vælger du i stedet obligationer med fem års løbetid er den effektive rente cirka 1,6 %.

”Det er rigtigt, at kurserne på den slags obligationer er faldet så meget, at de nu giver positiv rente. Isoleret set kan man derfor godt købe obligationer, hvis man er opsat på at få et positivt afkast af en opsparing,” siger Brian Friis Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Sådan gør du

For mange vil det måske være fremmed at købe obligationer. Danskere er generelt mere vant til, at obligationer er noget, der bruges til at finansiere vores bolig. At vi altså låner via en kreditforenings salg af obligationer.

Men faktisk er det praktisk nemt også at købe obligationer. Man skal have et værdipapirdepot i sit pengeinstitut, hvor papirerne kan opbevares. Obligationerne kan man bede banken købe, men det er billigere at gøre det selv via netbank.

Omkostningerne er begrænsede. Ved købet betaler man lidt i kurtage, typisk 0,15 %. Desuden er der et gebyr for depotet.

”Og så skal der selvfølgelig betales skat af renterne af obligationerne. Det indberetter pengeinstitutterne til Skattestyrelsen,” siger Brian Friis Helmer.

Du løber en kursrisiko

Det er bedst at købe obligationer for penge, som man ved, at man næppe skal bruge de næste tre eller fem år. Men skulle man få brug for et beløb, så kan obligationerne sælges igen med bare et par dages varsel. Det gøres også billigst via netbank.

Faren er, at kursen kan være faldet i mellemtiden, og så får man færre penge hjem, end man brugte på købet. Men kursen kan også være steget, og så kommer der en ekstra gevinst.

Hvis man beholder obligationerne, til de løber ud om tre eller fem år, er der ingen kursrisiko. Så får man automatisk kurs 100 for hele beholdningen.

Beregning

Hvis du for eksempel køber nominelt 100.000 kroner femårige obligationer, så er kursen i det øjeblik, da dette skrives, 97.60. Det vil sige, at selve obligationerne kun koster 97.600 kr.

Men du får den pålydende rente på 1 % af de 100.000 kroner årligt = 1.000 kroner. Det er blandt andet derved, at den effektive rente bliver højere end den pålydende rente.

Nogle banker tager et tillæg til kursen på 0,2 %. = 195,20. Kurtagen er i netbanken typisk 0,15 % = 146,40 kroner. Samlet betaler du altså under 98.000 kroner for obligationer med en nominel værdi på 100.000 kroner.

Desuden skal du betale renter for perioden siden sidste renteudbetaling. Men de penge får du igen, når renterne for indeværende periode udbetales.

Depotgebyrerne veksler fra bank til bank. Men det er typisk en stykpris. Derfor jo større beholdning desto mindre betyder gebyret forholdsmæssigt.

Andre måder at bruge pengene

Fondskoder ved køb af obligationer

Her er koderne:

Hvis du skal købe obligationer i din netbank, så skal du indtaste deres fondskoder. Det kan for eksempel være disse. Flere institutter udsteder obligationer

Treårig: DK0009296469 – effektiv rente pt. cirka 1,0 %
Fireårig: DK0009296543 – cirka 1,3 % i effektiv rente
Femårig: DK0009299729 – effektiv rente pt. cirka 1,6 %

Brian Friis Helmer kan godt forstå, at de negative renter på bankindestående irriterer mange. Men han ville selv gøre andet, inden han begyndte at købe obligationer for penge stående i banken.

”Hvis man har gæld, så giver det størst gevinst at indfri den. Måske kan der også gøres noget ved boligen, så den sparer energi,” anviser Brian Friis Helmer

”Det kan også være en idé for nogle at forære penge til børn og børnebørn. Op til en vis grænse kan det gøres skattefrit. Der kan også gives til velgørende formål, og det giver i nogle tilfælde skattefradrag.”

Endnu højere rente

I dag kan man også købe obligationer, der giver effektiv rente på over 3 %, men de er 30-årige. De kan pludselig gå forholdsvis meget ned i kurs, og så er det ikke så smart, hvis man får brug for pengene.

”Obligationer med kort løbetid er generelt mindre kursfølsomme end for eksempel obligationer med lang løbetid. Derfor kan de være et alternativ for nogle mennesker,” siger Brian Friis Helmer.

 

Først publiceret: 5. maj 2022
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2022 kl. 10:31

Se, hvad vi ellers skriver om: