Ingen ændringer i priser for at køre med tog i år

Taksterne for at rejse med kollektiv trafik holdes i ro i 2022.

Kunder i togtrafikken kommer ikke til at opleve stigninger i taksterne på hverken enkeltbilletter, rejsekort eller pendlerkort i 2022. Det gælder både for rejser i de østlige og vestlige dele af landet samt for rejser over Storebælt.

Det samme billede tegner sig i den øvrige kollektive trafik, hvor taksterne holdes i ro i 2022. Der sker derfor ingen ændringer ved den årlige regulering af taksterne søndag den 16. januar.

”Vi har i de sidste år oplevet nedlukninger og restriktioner, hvor vi har haft fokus på at sikre vores kunder en tryg rejse. Forhåbentlig kan vi snart få en mere almindelig hverdag, og vi er klar til at byde velkommen blandt andet ved at holde priserne i ro og fortsat gøre det trygt at rejse,” siger Charlotte Saltoft Kjærulff, kundechef i DSB.

Et sted falder prisen. Det er tillægget for metro, der nedsættes med op til 50 procent.

Mere ensartede takster

Det er Trafikstyrelsen, der årligt fastsætter, hvor meget priserne gennemsnitligt må stige i den kollektive transport.

Ændringerne sker i et samarbejde mellem landets togoperatører og trafikselskaber.

De seneste år har været præget af store takstreformer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt over Storebælt.

Reformerne har sikret en harmonisering på tværs af regionale forskelle ud fra et ønske om at gøre taksterne mere ensartede.

Først publiceret: 13. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret 19. februar 2022 kl. 12:09

Emner: