Vil du trække dig tilbage? Se forskel på Seniorpension og Tidlig Pension

Kender du mulighederne for at stoppe med at arbejde, inden du når din folkepensionsalder? Se forskellen på Tidlig Pension (Arnepension) og Seniorpension her.

Er du nedslidt? Eller ønsker du at stoppe med at arbejde efter mange år på arbejdsmarkedet? Så skal du kende de forskellige muligheder for tilbagetrækning.

Faglige Seniorers socialrådgiver får mange spørgsmål fra læserne af nyhedsbrevet, som især gerne vil kende forskellen på Tidlig Pension og Seniorpension.

Begge ordninger har det til fælles, at der er et krav om mange års tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Tidlig Pension, som jo også kaldes Arne-pension, stiller ikke krav om, at du skal være nedslidt, men du skal have været 44 – 42 år på arbejdsmarkedet, siden du fyldte 16 år,” forklarer socialrådgiver Carsten Riis.

”Seniorpension stiller krav om nedsat arbejdsevne. Du skal kun være i stand til at arbejde 15 timer om ugen, og havde været mindst 20 år på arbejdsmarkedet.”

Her kan du se forskellen på de 2 muligheder for tidlig tilbagetrækning.

  Seniorpension Tidlig Pension
Antal år Op til 6 år før din
folkepensionsalder
1-3 år før din folkepensionsalder
Helbred Du skal vurderes af en læge
og maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen
Der er intet krav om dårligt helbred
Beløb Enlige højst 19.331 kroner om måneden før skat.

Gifte og samlevende højst 16.432 kroner om måneden før skat.

 

13.850 kroner om måneden før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig.
Partneres indtægt Partners indtægt kan blive modregnet. Ingen modregning af partners indtægt.
Modregning af pension Pensionsopsparinger modregnes ikke Ydelsen sættes ned, hvis du har en
pensionsformue på mere end 2 millioner kroner og bortfalder helt, hvis din
pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

”Beløbet for seniorpension er højere, men da der sker modregning af ens ægtefælle eller samlevers indtægt, kan de for nogle bedre betale sig at gå på Tidlig Pension,” forklarer Carsten Riis.
”Er du gift eller samlevende og berettiget til seniorpension, bør du få lavet en beregning af, hvad der bedst kan betale sig for dig, hvis du også opfylder betingelserne for Tidlig Pension.”

Her kan du se meget mere om de 2 ordninger:

Tidlig Pension

Vurdering af læge: Nej

Alder:

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet= Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.

Beløb: Går du på Tidlig Pension, får du 13.850 kroner om måneden før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig. (Tal for 2021)

Modregning: Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue. Pensionsopsparing over 2 millioner kroner bliver modregnet.

Udbetaling af efterlønsbidrag: Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på Tidlig Pension. Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til Tidlig Pension.

En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.643 kroner pr. hele måned og udbetales, når du overgår til Tidlig Pension. Der skal betales en afgift på 30%.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan du skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed vil gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020. For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30%.

Læs meget mere om reglerne for Tidlig Pension her

Seniorpension

Seniorpension er en erstatning for den tidligere seniorførtidspension.

Vurdering af læge: Ja

Alder: Fra 6 år før din folkepensionsalder

Betingelser:

  • Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.
  • Nedsat arbejdsevne. Du skal vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen. (Foreslås ændret til 18 timer fra 2024)
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
  • Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Beløb: Seniorpensionen svarer til førtidspension.

Enlige: max 19.092 kroner om måneden før skat. Gifte og samlevende: max 16.229 kroner om måneden før skat.

Modregning: Egen indtægt og ægtefælles indtægt kan blive modregnet.

Udbetaling af efterlønsbidrag: Indbetalte efterlønsbidrag udbetales efter afgift på 30%.

Lempelse på vej: 

I forbindelse med forliget om Tidlig Pension var der enighed om, at seniorpensionsordningen skal forbedres, så flere får mulighed for at få den.

Kravet om nedsat arbejdsevne skal lempes fra de nuværende 15 timer til 18 timer om ugen fra 2024. Det er en forbedring, fordi det betyder, at din arbejdsevne ikke skal være helt så nedsat som tidligere. Partierne bag forliget om Tidlig Pension er enige om lempelsen af seniorpensionen. I første omgang skal de dog forhandle med partierne bag forliget om seniorpension om lempelsen. 

Læs meget mere om seniorpension her

Hvilke andre muligheder findes der for tilbagetrækning?

Opfylder du ikke betingelserne for Tidlig Pension eller Seniorpension, findes der andre muligheder med hvert sit regelsæt.

Alternativ til Tidlig Pension og Seniorpension er Efterløn, Førtidspension og fastholdelsesfleksjob for seniorer.

 

Først publiceret: 21. april 2021
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:22