Ny aftale giver dig ret til en værdig død

Bred politisk aftalen ”Det Gode Ældreliv” giver ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop og en udvidelse af frivillige vågetjenester til ensomme døende.

Der er sat 56,1 millioner kroner af til Det Gode Ældreliv. Aftalen indeholder også støtte til pårørende til svækkede ældre, støtte til fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed.

Som noget nyt giver aftalen ældre ret til på forhånd at kunne sige nej tak til at blive forsøgt genoplivet, når hjertet i en sen alder holder op med at slå.

Nej til genoplivning

Alle Folketingets partier er enige om at indføre en lovsikret ret til i en høj alder at fravælge genoplivning ved hjertestop. Partierne er enige om, at det er et meget væsentligt skridt i retning mod større selvbestemmelse og værdighed ved livets afslutning.

I dag er det kun muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra.

Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for at takke nej til genoplivning, hvis deres hjerte holder op med at slå.I det nye år vil regeringen fremsætte et lovforslag, som skal indføre en lovsikret ret til fravalg af genoplivning.

”Vi går ud af 2020 med en aftale om Det Gode Ældreliv, hvor der bl.a. er bred politisk enighed om, vi som mennesker skal have en individuel ret til at sige nej tak til at blive genoplivet, når vores hjerte holder op med at slå – ikke nødvendigvis fordi, at vi er dødeligt syge eller i store smerter – men fordi, at det er en personlig ret at få lov til tage afsked med livet på en naturlig måde i en sen alder,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Habil og over 60

For at blive omfattet af den kommende lov, skal man være en ”habil borger”, som er fyldt 60 år.

Via sundhed.dk eller papirblanket vil man få mulighed for at tilkendegive et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.

Fravalget træder i kraft, når borgeren er fyldt 60 år og har behov for pleje i eget hjem eller er flyttet i plejebolig eller på plejehjem.

Det vil blive lavet et centralt register, hvor fravalg af genoplivning registreres. Tanken er, at registeret skal kunne tilgås af det personale, som skal kende og efterkomme fravalget af genoplivning for eksempel ambulancereddere, sygehuspersonale, sundheds- og plejepersonale i kommuner og praktiserende læger.

Ingen skal dø alene

Aftalen indeholder også 3,6 millioner i støtte til frivillige vågetjenester.

Ifølge Røde Kors dør hver tiende dansker uden familie eller venner omkring sig. Det svarer til, at ca. 5.000 danskere hvert år dør alene.

På grund af stigende efterspørgsel oplever flere af vågetjenesterne, at de ikke har frivillige nok til at dække behovet og må afvise henvendelser. Pengene skal gå til rekruttering og træning af nye frivillige i vågetjenesten.

Hos Røde Kors kan man tilmeldes sig vågetjenesten her

Først publiceret: 21. december 2020
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:12

Se, hvad vi ellers skriver om: