Se om du kan få den

Din formue og indtægt afgør, om du kan få ældrecheck. Hvor meget du har i banken 1. januar 2021 er af stor betydning. Se her om du kan få checken, der er på op til 18.400 kroner.

Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue.

Ældrecheckens fulde beløb er 18.400 kroner i 2021.

Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.

Ældrechecken er skattepligtig, men indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Hvem kan få ældrecheck?

For at få ældrecheck, skal du opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar 2021.  Du skal altså være fyldt 66 år senest 31. december.

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Hvor meget du kan få i ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.

Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 91.900 kroner, har du ret til den fulde ydelse på 18.400 kroner. Er din personlige tillægsprocent for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.600 kroner (25 procent af 18.400).

Er du enlig og har en indtægt ud over folkepensionen på cirka 70.600 kroner, kan du ikke få ældrecheck.

Er I et ægtepar, kan I ikke få ældrecheck, hvis I har indtægt på mere end cirka 179.700 kroner ud over folkepensionen.

Se reglerne for, om du er “reel enlig”

Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Hvis den supplerende pensionsydelse bliver mindre end 200 kroner, udbetales den ikke.

Her kan du beregne din ældrecheck:

[aeldrechecken /]

Skal jeg søge om ældrecheck?

Første gang du skal have ældrecheck, skal du oplyse Udbetaling Danmark om din formue.

Du vil herefter automatisk få udbetalt ældrechecken, hvis du opfylder betingelserne. Den kommer sammen med din folkepension i slutningen af januar.

Hvis din formue ændrer sig, så du kommer over eller under formuegrænsen, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Hvad er formuegrænsen for ældrechecken?

Du må ikke have en samlet likvid formue på mere end 91.900 kroner 1. januar 2021.

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 91.900 kroner.

Likvid formue

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto
 • Værdien af aktier og obligationer
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom
 • Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller ikke med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom
 • Fast ejendom og friværdi
 • Bil
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.

Kassekredit kan også være formue

Du skal også være opmærksom på, at formue også er kassekredit med sikkerhed i din bolig. Det anses også som likvid formue.

En almindelig kassekredit uden sikkerhed i din bolig tæller derimod ikke som formue. Renten vil typisk være højere. Du bør derfor sammenligne låneudgifterne med, hvad du mister i ældrecheck og helbredstillæg.

Læs mere om kassekredit og formue her.

Er du kommet over formuegrænsen?

Hvis din likvide formue er højere end 91.900 kroner, er der flere tinge du kan gøre inden 1. januar.:

 1. Du kan bruge pengene og forsøde dit liv, så du når under grænsen på de 91.900 kroner 1. januar.
 2. Du kan give dine børn en skattefri pengegave på op til 68.700 kroner i 2021.
 3. Du kan oprette en aldersopsparing, hvor du  kan indsætte op til 52.400 kroner i 2021 for hver ægtefælle. Udbetalinger fra alderspension modregnes nemlig ikke i offentlige ydelser.  Her kan du læse mere om aldersopsparing.

Spørg socialrådgiveren om ældrecheck, formue og tillæg

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om pension, formue, ældrecheck og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: 28. november 2018
Artiklen er sidst opdateret 14. maj 2021 kl. 15:27

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og