Snyder du dig selv for tusindvis af kroner?

Hvis du primært indbetaler til ratepension og livrente, kan du gå glip af pensionstillæg. Se her, hvordan Jan fik 20.000 kroner mere om året.

Med planlægning kan du måske få mere i pensionstillæg.

De fleste folkepensionister er helt eller delvis berettiget til at få pensionstillæg. Men mange kunne få mere med bedre planlægning. Se her, hvordan du kan få mere tillæg.

Kourosh Rasmussen er direktør i Penly, der rådgiver seniorer om, hvordan de får mest muligt ud af pensionen.

“Vi ser dagligt eksempler på folk, der sparer forkert op eller ned, så de går glip af mange tusinder kroner årligt i unødvendige modregninger i deres folkepensionstillæg” fortæller Kourosh Rasmussen fra Penly.

Kourosh Rasmussen fra Penly har lavet et eksempel på, hvordan pensionen kan optimeres.

Se her, hvilken forskel det kan gøre at ændre på indbetaling – uden at betale mere ind til pension.

Sådan kan Jan minimere modregning i pensionstillægget

Jan er en enlig lønmodtager med en månedsløn på 48.900 kroner. (Årsløn på 586.800 kroner). Han betaler 90.000 kroner årligt til en pensionsopsparing, men pengene går udelukkende til ratepension og livrente.

Jan er 58 år og hans folkepensionsalder er derfor 68 år.

Ifølge forudsigelserne i pensionsinfo.dk står han til at modtage cirka 50.000 kroner i folkepensionstillæg i 20 år, hvis hans ratepension udbetales over 20 år.

Lad os se, hvordan Jan kan minimere modregning i folkepensionstillægget.

Han har tre år, hvor han maksimalt kan betale 9.100 kroner på en aldersopsparing og 7 år, hvor han kan betale 58.900 kroner.

Da indbetalinger på en aldersopsparing er fra penge, der er blevet betalt skat af, skal Jan afsætte 14.677 kroner af sine pensionsindbetalinger (før skat) til indbetaling på aldersopsparings de næste 3 år, under forudsætning af, at hans trækprocent er 38%.

Det betyder, at han i de tre år betaler 75.323 kroner ind på sin ratepension og livrente og resten går ind på aldersopsparingen.

I de sidste 7 år op til folkepensionsalderen, må han indbetale 58.900 kroner (efter skat) på sin aldersopsparing. Det svarer til 95.000 kroner før skat. Dvs. at hele hans pensionsindbetalinger på 90.000 kr. før skat kan gå til aldersopsparing i de sidste 7 år.

Jan kan altså reducere sine indbetalinger på ratepension og livrente med 3 gange 14.677 kroner de første tre år, efterfulgt af 7 gange 90.000 kroner. I alt 674.031 kroner i de kommende 10 år:

3 * 14.677 kr. + 7 * 90.000 kr. = 674.031 kroner.

Næsten 20.000 kroner mere om året

Med et gennemsnitligt årligt afkast på 5% ville Jan have modtaget cirka 64.000 kroner årligt i 20 år, hvis han i stedet havde betalt alle pengene ind på sin ratepension- og livrente.

Men fordi Jan vælger at sætte pengene ind på aldersopsparingen i stedet, bliver han modregnet hele 19.766 kroner mindre årligt som pensionist. Det skyldes, at han som enlig modregnes med 30.9% af indtægter over fradragsgrænsen på 93.400 kroner.

Højere pensionstillæg

Det betyder, at Jan nu kan regne med at få 69.766 kroner i folkepensionstillæg i stedet for 50.000 kroner.

Over 20 år giver det hele 395.520 kroner før skat, eller 245.222 kroner efter skat.

Modregning i pensionstillægget

Enlig

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 8.016 kroner om måneden (2024). Det er 96.192 kroner om året (2024).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 93.400 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 93.400 kroner om året (2024) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 404.700 kroner om året (2024).

Par

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 4.102 kroner om måneden (2024). Det svarer til 49.224 kroner om året (2024).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af jeres samlede indkomst. Hverken din eller din ægtefælles arbejdsindtægt eller sociale pensioner tæller med.

For at få fuldt pensionstillæg må din og din partners beregnede indtægt ikke være højere end 187.100 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af beregnet indtægt over 187.100 kroner om året (2024) og bortfalder helt, når din og din partners samlede indtægter ud over pensionen er mere end 494.800 kroner om året (2024).

Ikke skattefradrag for indbetaling til aldersopsparing

Der er ikke fradrag for indbetaling på en aldersopsparing. Men regnestykket her viser, at det alligevel godt kan betale sig for Jan.

Da Jan har mindre end 15 år til folkepensionsalderen, ville han have fået 32% ekstra pensionsfradrag for indbetalinger på ratepension og livrente op til 80.600 kroner.

Det giver cirka 70.000 kroner i mindre beskatning i de 10 år. Når vi justerer for det, får Jan stadig cirka 175.000 kroner (efter skat) ekstra ved at indbetale op til den maksimale grænse for aldersopsparing.

Gevinsten ville have været endnu større, hvis Jan betalte endnu mere til ratepension og livrente.

Omvendt, hvis han havde meget lidt opsparing i ratepension og livsvarig, så han ville have fået fuld folkepensionstillæg uanset hvad, kunne han med fordel have betalt op til 80.600 kr. på ratepension og livrente.

Det samme gjaldt, hvis han, uanset indbetalingstype, stod til ikke at få en krone i folkepensionstillæg. Det sidste vil dog sjældent være tilfældet.

“Det er vigtigt at bemærke her, at mange pensionskasser har begrænsninger på, hvor stor en andel af ens indbetalinger kan gå til andet end livrente. Det gør det ekstra vigtigt, at man tjekker sine muligheder for indbetalinger i god tid, så man kan optimere på dem inden for gældende begrænsninger,” råder Kourosh Rasmussen fra Penly.

Gratis pensionstjek

Faglige Seniorer og rådgivningsfirmaet Penly har et samarbejde, der giver dig mulighed for at bestille en gratis gennemgang af dine pensioner med en uvildig rådgiver.

Få hjælp til at lave en pensionsplan og optimere din udbetaling, så du kan følge dine drømme, når du går på pension.

Den rette planlægning kan give dig op til flere hundrede tusinde kroner ekstra samlet set over din pensionstid.

  1. Gå til Penlys hjemmeside her
  2. Opret en profil og hent dine pensionsdata via NemID-login. Data behandles naturligvis fortroligt.

  • Penly giver dig også mulighed for 15 minutters gratis og personlig gennemgang af din pension med en ekstern og uvildig rådgiver.
  • Da Faglige Seniorer og Penly har et samarbejde, kan du spare op til 33,3 %, hvis du vil have efterfølgende rådgivning.

Først publiceret: 31. maj 2024
Artiklen er sidst opdateret 31. maj 2024 kl. 9:03

Se, hvad vi ellers skriver om:

og