Indberetning af håndværker- og servicefradrag: Sådan gør du

Læs vores guide til, hvordan og hvornår du indberetter servicefradrag og håndværkerfradrag til Skat, og hvilke regler du skal være opmærksom på.

Husk, at hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand haft mulighed for – hvis alle betingelser er opfyldt – at få fradrag for udvalgte service- og håndværksydelser (servicefradrag eller håndværkerfradrag), som er udført i dit private hjem eller fritidsbolig.

Pr. 1. april 2022 blev håndværkerfradraget (fradrag for håndværksydelser) afskaffet, men servicefradraget lever stadig.

Læs også: Her er servicefradraget for 2023 og 2024

Indberet servicefradrag for 2023

For at benytte servicefradraget i årsopgørelsen for 2023 skal ydelsen være udført i 2023, og regningen skal være betalt senest 29. februar 2024.

Derudover skal du indberette informationer om udgiften, udførerens CVR-nummer eller personnummer samt dato for betaling.

Du skal indberette oplysninger om servicefradrag for arbejde udført i 2023 til Skattestyrelsen senest 1. maj 2024.

Sådan indberetter du dit fradrag

2 Klik videre på “Oplys servicefradrag” eller ”Oplys håndværkerfradrag” og log på med NemID/MitID.

3 Oplys, hvor arbejdet er udført (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark eller fritidsbolig i udlandet), vælg hvilken ydelse på Skats liste det udførte arbejde vedrører, notér hvem der har udført arbejdet, cpr- eller CVR-nummer, datoen for, hvornår arbejdet er udført, og faktura er betalt, samt beløbet for arbejdslønnen uden moms.

4 Tryk på “Overfør” – beløbet bliver derefter automatisk overført til årsopgørelsen for 2023.

Indberet servicefradrag for 2024

Du kan oplyse dit forventede servicefradrag for 2024 i forskudsopgørelsens felt 461.

Hvis du allerede har modtaget og betalt regninger for serviceydelser, kan du oplyse dem i TastSelv. Vælg “Forskudsopgørelsen 2024” og tryk på lommeregneren ud for “Servicefradrag, felt 461”.

Når beløbet er oplyst, og betalingsdato er anført, bliver fradraget overført til din årsopgørelse for 2024.

Indberet håndværkerfradrag og servicefradrag for tidligere år

Hvis du ikke har fået indberettet dine fradrag fortidligere år, kan du nå det endnu. Under feltet “Årsopgørelse” kan du vælge “Se og ret dine gamle årsopgørelser. Frem til 1. maj 2024 har du mulighed for at rette i årsopgørelser fra 2020 og frem. Årsopgørelsen for 2023 kan tilsvarende korrigeres frem til 1. maj 2027.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

Læs også Videncenteret Bolius temaside: Servicefradrag – alt du skal vide

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt elektronisk. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv.

Hvis en i familien har betalt hele fakturaen samlet, gælder:

  • Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.
  • Hvis et hjemmeboende barn eller andre i husstanden over 18 år skal have fradrag for den del af udgiften, de har betalt, skal barnet have betalt et beløb svarende til, at den del af betalingen, der er for selve arbejdslønnen, svarer til det beløb, der indtastes og kan give fradrag.
  • Beløbet skal betales elektronisk – enten direkte til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit servicefradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen “Autorisation af rådgivere/andre”

Først publiceret: 26. marts 2024
Artiklen er sidst opdateret 25. marts 2024 kl. 14:01

Se, hvad vi ellers skriver om:

og