Tilslutningspligt: Er du tvunget til at få fjernvarme?

Dinbolig kan være omfattet af tilslutningspligt eller forblivelsespligt til fjernvarme, så du skal betale afgift for fjernvarme - også selv om du ikke bruger dem. Læs, hvordan du tjekker, om din bolig er omfattet af pligten, og hvilke undtagelser der er.

Med fjernvarme skal du både forholde dig til tilslutningspligt og forblivelsespligt.

Hvis du bor i et område med fjernvarme, kan du være tvunget til at være tilsluttet fjernvarmen via den såkaldte tilslutningspligt. Det er kommunen, der afgør, om netop din bolig er omfattet af tilslutningspligten, eller bliver det i fremtiden.

Hvad er tilslutningspligt og forblivelsespligt?

  • Tilslutningspligt: En forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket blandt andet indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.
  • Forblivelsespligt: En forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket blandt andet indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

Kilde: Tilslutningsbekendtgørelsen

Har du frivilligt tilsluttet din bolig fjernvarmenettet, kan du blive pålagt en “forblivelsespligt”, der betyder, at din bolig skal blive ved med at være tilsluttet fjernvarmenettet. Forblivelsespligten gælder også for fremtidige ejer af huset.

Selvom der er tilslutnings- og forblivelsespligt, er der ikke også aftagepligt.

Det betyder i praksis, at du skal betale tilslutningsafgiften, men ikke behøver at betale for selve fjernvarmen eller naturgassen.

I stedet for har du mulighed for at vælge en anden energikilde, for eksempel en varmepumpe, hvis fjernvarmen i dit område er for dyrt, men det kan dog sjældent betale sig, fordi tilslutningsafgiften udgør en stor del af den samlede varmeregning.

Sådan tjekker du, om der er tilslutningspligt

Normalt er tilslutnings- og forblivelsespligten tinglyst på boliger, så du kan tjekke det på www.tinglysning.dk, før du køber bolig. 

Der har dog været mindst én sag, hvor en tilslutningspligt ikke var blevet tinglyst af kommunen, men alligevel gjaldt til stor fortrydelse for den nye ejer.

Så kontakt kommunen, hvis du vil være helt sikker på, om der er tilslutningspligt eller forblivelsespligt på en bolig.

Tilslutningspligt for både nye og gamle boliger

En kommune kan diktere tilslutnings- og forblivelsespligt for både nye og eksisterende boliger.

Du vil dog få en frist på 9 år til at slutte dig til fjernvarmenettet, efter at byrådet har truffet beslutningen, og kommunen skal give dispensation for tilslutningspligten, hvis du er blevet pensionist, før tilslutningspligten gælder.

Her er undtagelserne fra tilslutningspligt og forblivelsespligt

Siden 1. januar 2019 har kommunerne ikke længere måtte bestemme, at nye boliger i nye områder skal tilsluttes et fjernvarmeanlæg. 

Derudover er der en række andre undtagelser. Ifølge Tilslutningsbekendtgørelsen kan følgende bygninger ikke pålægges tilslutningspligten (og dermed heller ikke forblivelsespligten):

  • Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.
  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand
  • Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, der skal nedrives inden for en kortere årrække.
  • Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
  • Eksisterende lavenergibygninger, der levede op til bygningsreglementets energirammer på opførelsestidspunktet.

Først publiceret: 11. marts 2024
Artiklen er sidst opdateret 11. marts 2024 kl. 10:54

Se, hvad vi ellers skriver om:

og