Advarsel: Tjek dette når du skifter elselskab

Stikprøveundersøgelse viser, at flere selskaber ikke sendte korrekt slutafregning og oplysninger om eventuelle tilgodehavender til kunder, der skiftede el-leverandør. Få gode råd her.

Pas på - tjek om du modtager korrekt slutafregning og oplysninger om eventuelle tilgodehavender, når du skifter el-selskab.

Flere danskere har fået øjnene op for, at det kan være en god ide engang imellem at skifte elselskab og dermed opnå en billigere pris på el.

Men nu lyder der en advarsel fra Forsyningstilsynet: Pas på – tjek om du modtager korrekt slutafregning og oplysninger om eventuelle tilgodehavender, når du skifter selskab.

Forsyningstilsynet er en uafhængig institution, der fungerer som konkurrence-myndighed i forhold til den danske energisektor.

Opfordringen kommer på baggrund af en stikprøvekontrol af i alt 10 elleverandørers overholdelse af reglerne på området.

Tilsynet viste, at halvdelen af de ti selskaber ikke havde levet op til lovgivningens regler for slutafregning.

“Det er for mange og dermed også grunden til, at vi nu henvender os direkte til forbrugerne med information om reglerne og en opfordring til at holde ekstra øje,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Skærpet fokus

Forsyningstilsynets stikprøveundersøgelse kommer efter henvendelser fra forbrugere samt  medieomtale af elkunder, som efter skift af elleverandør både har savnet overblik over, om de havde penge til gode, og oplysninger om hvornår og hvordan de ville få udbetalt deres tilgodehavender.

”Vi kommer i lyset af bland andet resultaterne fra vores første stikprøvekontrol til at fastholde et skærpet fokus på det her område, da korrekte slutafregninger er afgørende for, at forbrugerne kan føle sig trygge, når de skifter elleverandør,” siger Carsten Smidt.

4 Gode råd

Som forbruger har du til hver en tid mulighed for at skifte elleverandør, hvis du for eksenmpel finder ud af, at en konkurrent kan tilbyde dig nogle mere attraktive priser eller vilkår.

Her er Forsyningstilsynets råd ved skift af elleverandør

1 Vær opmærksom på slutafregning

Hvis du skifter elleverandør er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du inden for højest seks uger fra at dit skifte er registreret modtager en korrekt slutafregning fra det selskab, du skifter fra. Slutafregningen skal bl.a. oplyse om du har et tilgodehavende.

2 Elleverandørens pligt

Elleverandører har pligt til at fremsende en korrekt slutafregning, når du skifter til et andet selskab. Men det er ikke altid sikkert, at det sker. Det påviste et tilsyn på området, som Forsyningstilsynet afsluttede i 2023 med enten påtale, påbud eller begge til fem ud af de i alt 10 undersøgte elleverandører.

3 Hvornår tæller fristen fra?

Fristen på seks uger tælles fra dit leverandørskift er registreret hos den offentlige systemoperatør Energinets såkaldte datahub. Hvis du har opsagt din elleveringsaftale i forbindelse med flytning, bliver fristen regnet fra tidspunktet for leveringsophør på den adresse, du flytter fra.

4 Hvad hvis du ikke modtager slutafregningen?

Hvis du ikke modtager din slutafregning, eller hvis du mener, at du ikke har fået oplysninger om et eventuelt tilgodehavende, skal du i første omgang rette henvendelse direkte til den elleverandør, som du har skiftet fra.

Hvor kan du klage?

Det første sted, du som forbruger kan klage, er hos den elleverandør, som du har skiftet fra.

Elleverandøren er forpligtet til at behandle din klage på en enkel, retfærdig og hurtig måde. Hvis selskabet ikke giver dig medhold i din klage, eller slet ikke besvarer den, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet. Ankenævnet kan afgøre, hvorvidt du har krav på at få penge tilbage.

Du skal være opmærksom på, at det koster et gebyr af klage til Ankenævnet på Energiområdet, som dog tilbagebetales, hvis du får medhold, eller hvis nævnet ikke kan tage sagen op.

Du kan læse mere om din klageadgang på ankenævnets hjemmeside her:

Sådan klager du (energianke.dk)

Først publiceret: 12. april 2024
Artiklen er sidst opdateret 12. april 2024 kl. 8:14

Se, hvad vi ellers skriver om:

og