Udbygning af elnettet gør det dyrere at bruge strøm fra nytår

Energinet har stigende udgifter til at drive og udbygge elnettet, og det afspejler sig i højere priser.

Det bliver lidt dyrere at være elforbruger fra nytår, skriver Energinet i en meddelelse på sin hjemmeside.

De såkaldte elforbrugstariffer stiger med 1,3 øre, så de i 2024 bliver 12,5 øre per kilowatt-time.

For en familie i et parcelhus betyder det i gennemsnit en stigning på 232 kroner eksklusiv moms om året.

Er husstanden udstyret med varmepumpe og elbil, er stigningen i gennemsnit 336 kroner, mens en mindre virksomhed typisk vil opleve en tarifstigning på 3430 kroner.

Årsagen er stigende udgifter til at drive og udbygge elnettet, forklarer afdelingsleder Marie Budtz Pedersen.

– Den overordnede faktor er, at systemet skal omstilles, så strøm fra vind og sol erstatter olie, kul og naturgas.

– Energikrisen på grund af krigen i Ukraine har gjort det endnu vigtigere, at den omstilling sker hurtigt.

– Det kræver alt sammen store investeringer i nyt elnet i disse år. Og derfor er det nødvendigt at hæve tarifferne for de næste par år, siger hun.

Afdelingslederen forudser dog, at det senere vil være muligt at sænke tarifferne igen.

Det skyldes, at det samlede elforbrug formentlig vil stige markant de kommende år som følge af den grønne omstilling.

Det betyder, at omkostningerne til at drive elnettet kan spredes ud på mange flere kilowatt-timer.

– Derfor ser det ud til, at tariffen per kilowatt vil falde igen om nogle år, siger Marie Budtz Pedersen og understreger, at vurderingen er behæftet med usikkerhed.

Prisen på el består af tre dele: Selve elprisen, en såkaldt nettarif, som dækker over transport af el, samt en såkaldt systemtarif, der er forbundet til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Prisen på el steg markant sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og den efterfølgende knaphed på gas.

Elprisen er dog siden faldet igen, godt hjulpet af en midlertidig suspendering af elafgiften fra 1. januar til 1. juli.

/ritzau/

Først publiceret: 6. september 2023
Artiklen er sidst opdateret 6. september 2023 kl. 14:36