Ansatte forlader jobbet, når de har denne alder: Hvor er du på listen?

Der er stor forskel, hvornår forskellige faggrupper forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når man spørger de +50 årige.

Der er står forskel på, hvornår en forsker ved universitetet og en politibetjenten forventer at forlade jobbet. Helt præcist fire et halvt år.

For mens forskeren regner med at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension som 69-årig, vil betjenten trække stikkert allerede i en alder på 64 et halvt år.

Det fremgår af en analyse fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, der bygger på detaljerede data fra en tidligere offentliggjort rapport.

Analysen sammenligner den forventede tilbagetrækningsalder blandt 14.690 beskæftigede +50-årige i Danmark.

Analysen viser, at den forventede tilbagetrækningsalder blandt de beskæftigede på tværs af alle jobgrupper er 67 år. Og at der er store aldersforskelle på, hvornår ansatte i forskellige job forventer at sige farvel til jobbet, fremgår det af en liste på 71 jobgrupper.

Vil gerne blive lidt længere

Men fælles for halvdelen af de adspurgte seniorer er, at de gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet, fremgår det.

“Halvdelen vil blive længere, hvis der var mulighed for at gå på nedsat tid eller deltid og knap halvdelen svarer, at de ville blive længere, hvis de blev tilbudt flere seniordage. Det handler om at opnå en bedre balance mellem arbejde og fritid, så man også kan nå nogle af de ting i livet, der ikke kun handler om arbejdet, siger Lars L. Andersen, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Går tidligere fra krævende job

Listen  viser, at det især er jobgrupper med fysisk eller psykisk krævende arbejde eller en kombination af et hårdt både fysisk og psykisk arbejde, der forventer en tidlig tilbagetrækning.

“Nederst på listen ligger for eksempel pædagoger, politi og fængselsbetjente og har dermed den yngste forventede tilbagetrækningsalder. Generelt kan man finde jobgrupper nederst på listen der har høje fysiske og psykiske krav i arbejdet,” siger Lars L. Andersen.

“Det er derfor vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø. Det kan for eksempel handle om at organisere arbejdet godt, bruge tekniske hjælpemidler til tunge løft, og at fremme positive faktorer i de psykiske arbejdsmiljø såsom anerkendelse, indflydelse og samarbejde. Det er nemlig nogle ting som man kan arbejde med ude på de enkelte arbejdspladser.”

Folkepensionsalderen er i dag 67 år. Den stiger til 68 år i 2030, 69 år i 2035 og forventes at stige yderligere til 70 år i 2040.

Her er den forventede tilbagetrækningsalder

Deltagerne er blevet spurgt ”Ved hvilken alder forventer du at forlade arbejdsmarkedet helt?” og har herefter svaret med et tal (alder i år).

69 år

Undervisere og forskere ved universiteter 69,0

68 år

Læger 68,8
Maskinførere 68,6
Journalister 68,3
Bibliotekarer og beskæftigede med kultur 68,1
Psykologer 68,1

67 år

Specialundervisere 67,9
Naturvidenskabelige teknikere 67,8
Ingeniører og arkitekter 67,8
Elektrikere 67,6
Socialrådgivere 67,5
Slagtere, bagere og fiskehandlere 67,5
Samfundsvidenskabelige akademikere 67,4
Lastbilchauffører 67,3
IT‐teknikere 67,3
Ledere 67,3
Portører mfl 67,3
Butikssælgere 67,3
Jurister 67,3
Bude og kurerer 67,2
Gartnere og landmænd 67,2
Naturvidenskabelige akademikere 67,2
IT‐konsulenter 67,2
Montører 67,1
Bus‐ og taxachauffører, lokoførere mfl 67,1
Maskinoperatører mfl 67,1
Salgs‐ og indkøbsagenter 67,1
Undervisere ved erhvervsskoler 67,1
Tekniske tegnere 67,0

Gns. forventet tilbagetrækningsalder 67,0

66 år

Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter 66,9
SOSU´er 66,9
Ejendoms‐ og rengøringsinspektører 66,8
Servicefag i øvrigt 66,8
Gymnasielærere 66,8
Smede 66,8
Speditører og ekspeditører mfl 66,7
Tømrere og snedkere 66,7
Direktions‐, læge‐, og advokatsekretærer 66,7
Sygeplejersker 66,7
Præcisionshåndværkere 66,7
Skolelærere 66,7
Produktionsmedarbejdere 66,6
Bygge‐ og anlægsarbejdere 66,6
Specialpædagoger 66,6
Laboranter 66,6
Fysio‐ og ergoterapeuter 66,6
Sundhedsarbejdere uden nærmere angivelse 66,6
Jord‐ og betonarbejdere 66,5
Mekanikere 66,5
Bogholdere 66,5
Farmaceuter, tandlæger og dyrlæger 66,5
Regnskabsmedarbejdere 66,4
Kontormedarbejdere og sekretærer 66,4
Passagerservicemedarbejdere 66,4
Told‐ og skattemedarbejdere 66,3
Rengøringsassistenter 66,2
Revisorer, rådgivere og analytikere 66,2
Køkkenmedhjælpere 66,1
Lager‐ og transportarbejdere 66,1
Nærings‐ og nydelsesmiddelindustrimedarbe 66,0
Murere, VVS´ere mfl 66,0
Farmakonomer og bioanalytikere 66,0

65 år

Kokke og tjenere 65,9
Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede 65,8
Pædagoger 65,6
Pædagogmedhjælpere 65,6
Klinikassistenter, sundhed 65,5
Militærpersonale 65,1

64 år

Politi og fængselsbetjente 64,5

Kilde: Professor Lars L. Andersen, SeniorArbejdsLiv, 2023

Først publiceret: 26. juli 2023
Artiklen er sidst opdateret 25. juli 2023 kl. 13:35

Se, hvad vi ellers skriver om:

og