Ingen modregning i efterløn: Gælder disse job

Efterlønnere kan nu arbejde i sundhedsvæsenet uden at blive trukket i efterlønnen. Ordningen gælder frem til udgangen af 2024 og skal skaffe flere hænder til blandt andet sygehuse samt sundheds- og ældreplejen.

Aftalen indebærer, at ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, med en økonomisk fordel kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ansatte i sundhedsvæsenet fritages for modregning i efterløn.

Fritagelsen gælder for efterlønnere ansat fra 1. januar 2023 til og med udgangen af 2024. Formålet er at skaffe mere arbejdskraft til sundhedsvæsenet.

Afskaffelsen af modregningen er en del af “Aftale om Akutplan for Sygehusvæsenet”, som regeringen og Danske Regioner indgik tidligere i år.

Aftalen indebærer, at ansatte i sundhedsvæsenet, der er gået på efterløn, med en økonomisk fordel kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvilket arbejde er omfattet?

Fritagelse for modregning i efterløn omfatter:

  • Alt arbejde på offentlige sygehuse
  • Regionsdrevet lægevagt
  • Ambulancepersonale
  • Arbejde inden for den kommunale sundheds- og ældrepleje
  • Arbejde på privathospitaler, der udfører opgaver under regionale udbud eller det udvidede frie sygehusvalg.

Fritagelsen omfatter også arbejde udført af ansatte hos private leverandører til sundhedsvæsenet.

Hvad er betingelsen?

Det er en betingelse, at man er gået på efterløn ved begyndelsen af ansættelsen. Er man allerede ansat i sundhedsvæsenet, bliver man fritaget for modregning i efterløn for merarbejde.

Hvor længe gælder det?

Ordningen er midlertidig og løber i perioden 2023 og 2024.

Fritagelsen har tilbagevirkende kraft for udbetalt efterløn i perioden fra og med 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023.

Hvorfor stop for modregning?

Afskaffelsen af modregningen for efterlønnere er et vigtigt bidrag til at afhjælpe manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, lyder det fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

“Vi har brug for flere dygtige hænder og kloge hoveder generelt i samfundet, men bestemt også i sundhedsvæsnet. Forhåbentlig vil mange af dem, der er gået på efterløn og stadig har mulighed og lyst til at arbejde, benytte sig af den nye økonomiske fordel her i 2023 og 2024,” siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Først publiceret: 6. juli 2023
Artiklen er sidst opdateret 6. juli 2023 kl. 8:43

Se, hvad vi ellers skriver om:

og