Seniorer står i længere tid uden job end andre

Stigende pensionsalder kalder på et mere rummeligt arbejdsmarked, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Til trods for at langtidsledigheden er historisk lav på det danske arbejdsmarked, viser ny analyse, at hver sjette ledige i aldersgruppen 60 til 64 år er ramt af langtidsledighed.

Ledige over 60 år er ledige i cirka to måneder – eller 10 uger – mere end deres yngre kolleger.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De ledige seniorer har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 35 uger, mens det for alle andre aldersgrupper er cirka 25 uger.

“Det er paradoksalt, at virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft, men at seniorerne stadig har svært ved at komme i arbejde igen, når de bliver ledige,” siger analysechef Emilie Agner Damm.

Analysen giver ikke nogen forklaring på, hvorfor virksomheder tøver med at ansætte medarbejdere over 60 år, siger chefanalytikeren, men de, der gør, er tilfredse.

Når man spørger virksomhederne, hvad de synes om deres seniormedarbejdere, er det nærmest kun plusord som “pålidelighed”, “loyalitet” og “erfaring”, påpeger hun.

Så mange er ramt af langtidsledighed

Til trods for at langtidsledigheden er historisk lav på det danske arbejdsmarked, viser analysen også, at hver sjette ledige i aldersgruppen 60 til 64 år er ramt af langtidsledighed.

Man defineres som langtidsledig, når man har været ledig i mindst 80 procent af tiden det seneste år.

“Det er klart, at det er en vurdering om man synes to måneders ekstra ledighed er kort eller lang tid, men det er ret systematisk, når man kigger på tallene, at det er dem, der er over 60 år, som er længere tid ledige end alle andre,” siger Emilie Agner Damm.

Ifølge hende kalder det på politisk handling.

Seniorerne skal tages mere alvorligt, og fra politisk side bør man forbedre den aktive beskæftigelsesindsats over for gruppen, mener hun.

“Vi står over for en periode med stigende pensionsalder. Når vi har stigende pensionslader, så kræver det, at der faktisk også er et arbejdsmarked, der rummer de her plus 60-årige, for dem bliver der altså flere og flere af,” siger chefanalytikeren.

Først publiceret: 14. juli 2023
Artiklen er sidst opdateret 13. juli 2023 kl. 14:13

Se, hvad vi ellers skriver om:

og