Slut med modregning i førtidspensionen

Din ægtefælle eller kærestes løn blive ikke længere modregnet i din førtidspension eller seniorpension. Se de nye regler her.

Fra 1. januar 2023 er det slut med at modregne din partners løn i din førtidspension.

Hvad vil ikke længere bliver modregnet?

Ændringen gælder for ”indtægt ved personligt arbejde”, som omfatter løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Hvad vil fortsat blive modregnet?

Partnerens øvrige indtægter kan fortsat modregnes efter de samme regler som i dag.

Det gælder for eksempel partnerens indtægt fra tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Vi skriver i SeniorNews gratis nyhedsbrev, når der bliver fremsat et lovforslag. Tilmeld dig nyhedsbrevet her og få automatisk besked om de nye regler.

Vil min egen indtægt fortsat blive modregnet?

Der er ingen planer om at ændre reglerne for modregning af egen løn i førtidspension og seniorpension.

Reglerne for modregning af din egen lønindtægt i førtidspension og seniorpension vil derfor være de samme som i dag. Du vil altså fortsat blive modregnet, hvis du arbejder og tjener over et vist beløb.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension i 2023?

Der vil fortsat være en sats for enlige på førtidspension og seniorpension og en lavere for dem, der har en partner.

Enlig: 19.738 kroner pr. måned før skat
Gift/samlevende: 16.778 kroner pr. måned før skat

Førtidspension tilkendt før 2003

Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb 6.604 kroner 6.604 kroner
Pensionstillæg 6.859 kroner 3.314 kroner
Invaliditetsbeløb 3.380 kroner 3.380 kroner
Førtidsbeløb 1.767 kroner 1.767 kroner
Erhvervsudygtighedsbeløb 4.432 kroner 4.432 kroner
Ekstra tillægsydelse ved forhøjet almindelig førtidspension 1.613 kroner 1.613 kroner
Ekstra tillægsydelse ved almindelig førtidspension 3.380 kroner 3.380 kroner

Først publiceret: 14. januar 2023
Artiklen er sidst opdateret 13. januar 2023 kl. 13:51

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og