Pensionering kan give depression: Sådan undgår du det

En international undersøgelse peger på en sammenhæng mellem tilbagetrækning fra arbejdet og nedtrykthed, men danske forskere har løsningen.

Flere undersøgelser tyder på, at det navnlig er mænd, som har det svært, når de går fra job til pension.

Det kan være svært at forlade jobbet og kollegerne. En undersøgelse viser, at pensionering er forbundet med en højere risiko for at få en depression.

Forskerne har samlet undersøgelser fra en række lande, og billedet er overordnet det samme rundt om i verden.

Den danske antropolog Mette Marie Kristensen fra Syddansk Universitet beskæftiger sig med overgangen fra arbejde til pension.

Hun siger, at overgangen fra arbejdsmarked til pension er for nogle en kritisk livsfase.

“Nogle seniorer er glade for at slippe for en masse forpligtelser. Men pensionering kan også være et tab. Man mister en del af netværket og den identitet, som et arbejde giver,” siger Mette Marie Kristensen.

På pension: Indlagt med depression

Etnolog Aske Juul Lassen beskæftiger sig på Københavns Universitet med pensions- og aldringsstudier.

Aske Juul Lassen fortæller, at der findes en tidligere dansk undersøgelse, som viser en stigning i hospitalsindlæggelser med depression lige omkring pensioneringen.

Men to år senere er der ingen overhyppighed. Det kritiske punkt er tilsyneladende ugerne og månederne omkring afgangen fra arbejdsmarkedet.

“Det er modsætningsfyldt. Mange glæder sig til deres tid som pensionister, og det handler om at nyde sit otium. Men det bliver det mere og mere tydeligt, at det for nogle mennesker kan være en tung overgang,” siger Aske Juul Lassen.

Især mænd bliver ramt

Flere undersøgelser tyder på, at det navnlig er mænd, som har det svært.

Mette Marie Kristensen har undersøgt, om det kan hjælpe dem at læse litteratur.

Mændene indgår i læsegrupper, hvor de læser sammen og taler om det, de har læst med udgangspunkt i deres egne tanker og erfaringer.

“Derved kommer de med i et nyt fællesskab. Men litteraturen kan også medvirke til, at det bliver nemmere at snakke om tilværelsen på en måde, som man ellers ikke gør. Et digt kan gøre det lettere at tale om de ting, der føles udfordrende i livet,” siger Mette Marie Kristensen.

Hun har talt med 45 mænd i overgangsalderen mellem job og pension.

Opdyrkning af nye interesser og engagement i nye og eksisterende fællesskaber kan være noget af det, som skaber ny mening efter arbejdslivet.

For eksempel kan det at indgå i frivilligt arbejde eller dyrke familielivet være med til at sætte en ramme for og skabe indhold i hverdagen.

Ufrivillig pension

Aske Juul Lassen siger, at det især kan være svært for dem, der presses på pension tidligere, end de havde regnet med.

Måske fordi jobbet forsvinder, og det er umuligt at finde et nyt.

“Også i den del af livet er der skævheder i befolkningen. Mennesker med mange mentale og sociale resurser kommer ofte hurtigt og godt gennem overgangsfasen mellem job og pension,” siger Aske Juul Lassen.

Forbered dig

Han har opstillet nogle råd til, hvordan man bevæger sig fra arbejde til den tredje alder. Et af de vigtigste er, at man skal forberede sig.

Det handler blandt andet om at planlægge, hvornår man vil gå. Men også om at se på sin pensionistøkonomi i god tid.

“Det er også godt at overveje, hvordan man vil dyrke sine sociale relationer. Og så skal man ikke lade sig skræmme af skræmmebillederne af pensionistalderen,” siger Aske Juul Lassen.

Aktivt seniorliv

Direktør Palle Smed fra Faglige Seniorer er enig i, at god forberedelse er nøglen til et godt seniorliv.

“De fleste lønmodtagere bliver uddannet i årevis, før de kommer ud på arbejdsmarkedet. Men det er desværre de færreste seniorer, der bliver forberedt på tiden som pensionister. Derfor har vi brug for et kulturskifte i virksomhederne, sådan at der bliver talt om, hvordan vi kan indrette vores sidste arbejdsår, men også om livet efter,” siger Palle Smed.

“Alle vores undersøgelser og erfaringer viser, at de seniorer, der har forberedt sig bedst på livet som pensionist, også klarer sig bedst. Forberedelse er ikke alene det bedste værktøj imod ensomhed, men hjælper også den enkelte til et mere aktivt liv,” tilføjer han.

Gode overgange til ældrelivet fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere om sundhed, sygdom og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 28. juni 2022
Artiklen er sidst opdateret 29. juni 2022 kl. 8:00