Slut med modregning af løn i pensionen

Snart kan både du og din partner arbejde, uden at det går ud over pensionen. Se, hvad det betyder for folkepension, førtidspension og seniorpension.

Godt nyt til pensionister og deres ægtefæller: Arbejdsindtægt skal ikke længere modregnes i pensionen.

Fra næste år kan det bedre betale sig at arbejde, når man er folkepensionist, og helbredet kan holde til det.

Ægtefælles arbejdsindtægt skal ikke længere modregnes i partnerens folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Se her, hvad det betyder for dig.

Ægtefæller og samlevere kan arbejde uden modregning i pensioner

I dag bliver arbejdsindtægten for gifte og samlevende modregnet i pensionen.

Fremover skal arbejdsindtægten ikke modregnes.

De nye regler kommer kun til at gælde for arbejdsindtægt.
Øvrige indtægter kan fortsat modregnes. For eksempel partnerens indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Reglerne kommer til at gælde for folkepension, førtidspension (både ny og gammel ordning) og seniorpension fra 1. januar 2023.

Der er ingen ændringer i forhold til Tidlig Pension, hvor partnerens indtægt i forvejen ikke bliver modregnet.

Du må arbejde uden at blive modregnet

I dag bliver din arbejdsindtægt over 122.004 kroner om året modregnet i din folkepension.

Men fra 1. januar 2023 skal det være slut med modregningen i folkepensionens grundbeløb og dit pensionstillæg. Fremover behøver du derfor ikke at sætte dig ind i modregningsreglerne, før du siger ja til ekstra arbejde.

I dag bliver dit grundbeløb sat ned, hvis du arbejder og tjener mere end  348.700 kroner. Men fra næste år vil du ikke blive modregnet i grundbeløbet.

Pensionstillægget bliver i dag sat ned, hvis du tjener mere end 122.004 kroner. Det er også slut til næste år.

De kommende regler handler kun om modregning af arbejdsindtægt i folkepension. Du kan også fremover blive modregnet for anden indtægt, for eksempel din og din partners indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Der er heller ikke ændret i opgørelsesprincipperne for indtægt i forbindelse med opgørelsen af din personlige tillægsprocent, og derfor gælder de nuværende regler i forhold til indtægt stadig for ældrechecken og dine personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Denne nye regel kommer kun til at gælde for folkepension.

Hvordan bliver anden indtægt modregnet i fremtiden?

De nye regler gælder kun for arbejdsindtægt.

Anden indtægt vil fortsat blive modregnet.

Pensionstillæg

Som eksempel nedsættes pensionstillægget for enlige med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner om året (2022) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 379.900 kroner om året (2022).

For par nedsættes pensionstillægget med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt, når jeres samlede indtægter ud over pensionen er mere end 464.700 kroner om året (2022).

Læs mere om pensionstillæg her

Personlig tillægsprocent

Indtægt kan også påvirke din personlige tillægsprocent, som har betydning for ældrechecken og de personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Der bliver ikke ændret i den nuværende måde at beregne den personlige tillægsprocent. Her vil arbejdsindtægt over 122.004 kroner fortsat have betydning.

Læs mere om personlig tillægsprocent her

Boligstøtte

Der bliver ikke ændret på den måde, boligstøtte bliver beregnet. Her vil arbejdsindtægt fortsat have betydning.

Læs mere om boligstøtte her

Om forliget

Forliget er indgået af regeringen, SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne, som altså er enige og udgør et flertal i Folketinget.

Nu skal de forskellige forslag til behandling i folketingssalen, hvor de endeligt skal vedtages.

Først publiceret: 29. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret 17. februar 2022 kl. 11:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

og