Det må du selv stå for til begravelsen

Det er ikke lovpligtigt at bruge en bedemand. Så har du mod på at stå for en del af det praktiske, må du blandt andet selv fragte afdøde og sprede asken.

Du behøver ikke en bedemand, hvis du har overskud til selv at klare mange af de praktiske ting ved begravelsen.

Ingen begravelse uden en bedemand.

Sådan er der nok mange af os, der tænker. Men sådan behøver det faktisk ikke at være. For ifølge Kirkeministeriet må du som pårørende til en afdød påtage dig de samme opgaver, som bedemænd typisk udfører.

Det kan Ole Roed Jakobsen, som er direktør i brancheforeningen Danske Bedemænd, bekræfte.

– Du må faktisk varetage det hele selv, hvis bare du gør det etisk værdigt, siger han.

Byg din egen kiste

Og med det hele, så mener han de opgaver, som bedemanden normalt tager sig af. Hvis du vel at mærke har overskud til det.

4 forskellige begravelsesformer

* Begravelse, hvor afdøde begraves på en kirkegård i en kiste.

* Bisættelse, hvor afdøde kremeres, og urnen graves ned på en kirkegård.

* Skovbegravelse, hvor afdøde kremeres, og urnen graves ned ved et udvalgt træ i en skov, som er godkendt til skovbegravelser.

* Askespredning, hvor afdøde kremeres, og asken spredes på havet mindst 200 meter fra kysten.

Kilde: begravelsesguiden.dk

– Du må bygge din egen kiste, hvis du har evnerne til det, og du må også gerne køre den afdøde til krematoriet i egen bil, hvis du vel at mærke kan gøre det inden for lovens rammer og uden at støde andre mennesker, forklarer han og tilføjer:

– Den offentlige orden må ikke forstyrres, så det handler i bund og grund om at udvise diskretion.

Når det handler om selve transporten, så er det nemlig straffelovens paragraf om usømmelig behandling af lig, der er gældende. Holder du dig inden for denne, er der dog forholdsvis vide rammer for, hvor meget du selv må stå for i forbindelse med begravelsen, beretter Kirkeministeriet.

Ministeriet oplyser blandt andet, at der ikke er nogen særlige krav om, at afdøde skal iføres særlige ligklæder, samt at de pårørende selv kan vælge kiste eller urne, så længe disse er lavet af et nedbrydeligt materiale.

Er kisten lavet af et materiale, som er svært at nedbryde, kan fredningstiden for gravstedet blive forlænget, hvilket typisk vil gøre det dyrere at erhverve.

Spred asken

Vælger du en bisættelse, hvor afdøde kremeres, må du desuden sprede asken over åbent hav. Det kræver dog, at afdøde har ytret ønske om dette, og at du har en tilladelse fra den lokale begravelsesmyndighed, fortæller Ole Roed Jakobsen.

– Askespredninger skal foregå mindst 200 meter fra kysten, men derudover er der ingen regler for, hvordan en eventuel ceremoni eller mindehøjtidelighed skal foregå, siger han.

Men selv om rammerne for begravelser er vide, så er det op til de pårørende at vurdere, hvilken form der passer dem bedst.

– Bedemænd kan hjælpe med alt det praktiske i forhold til papirarbejde, kontakt til myndigheder, valg af salmer, kommunikation med præsten og kørsel med afdøde, forklarer Ole Roed Jakobsen og tilføjer:

– Det kan være en hjælp for nogle, når de er i sorg. Men at være bedemand er ikke en beskyttet titel, så det betyder i praksis, at de pårørende gerne må udføre de samme opgaver som ham eller hende.

Læs mere om begravelser, økonomi og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 12. april 2022
Artiklen er sidst opdateret 19. april 2022 kl. 9:57

Se, hvad vi ellers skriver om:

og