Vi skodder og skodder og skodder

De seneste ti år er danskernes køb af tobak faldet til et niveau, der ikke er set lavere i over 70 år, altså siden 1940'erne. Årsagen: De stigende priser på cigaretter.

Her gang politikerne hæver prisen på cigaretter, så skodder flere og flere cigaretterne.

De seneste ti år er danskernes køb af tobak faldet til et niveau, der ikke er set lavere i over 70 år.

Salget af cigaretter faldt også markant sidste år, hvor der blev indført nye afgiftsstigninger. Det er derfor mange år siden, der er forhandlet så lidt tobak i de danske forretninger som nu.

Over de sidste ti år er salget faldet med 27.104 millioner cigaretter – svarende til 28,9 pct. –  sammenlignet med årtiet 2001-2010. Salget er dermed nede på et niveau, der ikke har været lavere siden 1940’erne.

Det samlede salg af tobak dækker salg af cigaretter, røgtobak, cigarer og cigarillos.

Statistikken er beregnet på data om SKAT’s indtægter på det afgiftsbelagte salg af tobak i Danmark.

Det samlede salg af tobak på årtier (mio.stk). Kilde: Danmarks Statistik.

 

Det samlede salg af tobak er opgjort på baggrund af en konvertering et tons røgtobak til cigaretter. Ifølge tal fra Sundhed.dk indeholder den cigaret nemlig 0,8 gram tobak.

Røgtobak er både omfattet af grovskåret tobak, som typisk bruges til piber, og finskåren tobak, som typisk bruges til hjemmerullede cigaretter.

E-cigaretter, nikotinposer og andre nikotinholdige produkter er til gengæld ikke medtaget i denne opgørelse.

Fokuserer man udelukkende på salget af cigaretter sidste år, faldt det med 17,9 pct., svarende til 995 mio. stk., sammenlignet med 2019.

Det betyder, at hver ryger i gennemsnit har reduceret sit køb af cigaretter med en cigaret om dagen fra 18 til 17 stykker.

I følge Sundhedsstyrelsen røg henholdsvis 20 pct. og 18 pct. af danskerne i 2019 og 2020.

“Den 1. april 2020 steg afgiften på tobak, og så faldt salget af cigaretter. Det var det største fald siden 2014, hvor salget faldt med over 18 pct., efter afgifterne blev sat op. Ved årsskiftet kan rygerne igen se frem til højere afgifter. Hver gang, afgifterne er blevet sat op de seneste år, er salget af cigaretter altså faldet markant,” siger André Pedersen Ystehede, specialkonsulent i Danmarks Statistik og uddyber:

“Her kan flere faktorer have spillet ind. For eksempel er cigaretter billigere i Tyskland og Sverige, så grænsehandel kan maskere de reelle tal. Men grænsehandlen faldt betydeligt sidste år, viser den skatteøkonomiske redegørelse for 2020, hovedsageligt pga. grænselukning og færre udenlandsrejser i forbindelse med COVID-19.

“I 2018 faldt salget også betydeligt, hvilket kan skyldes, at nogle af de største dagligvarebutikker i Danmark valgte at tildække deres tobaksvarer,” forklarer André Pedersen Ystehede.

Salg af cigaretter (mio.stk.). Udviklingen af cigaretsalge siden 1970, hvor nedslagspunkterne viser de markante fald i salget af cigaretter i 2014 og 2020, hvor afgifterne steg, samt i 2018, hvor tobaksprodukter blev tildækket i større dagligvarebutikker. Kilde: Danmarks Statistik.

 

 

 

Figuren viser, at salget af cigaretter generelt er faldet bemærkelsesværdigt de seneste årtier, dog med et udsving i starten af 2000’erne fordi afgifterne på tobak blev sænket den 1. oktober 2003.

“Vi så en stor stigning i salget af cigaretter i starten af 2000’erne, og det holdt sig herefter på et højt niveau frem til 2010’erne, hvor det begyndte at falde markant sammenlignet med tidligere år,” siger André Pedersen Ystehede.

Stigning i salget af øvrige tobaksvarer
Mens antallet af solgte cigaretter er faldet, er der blevet langet flere cigarer, cigarillos og mere røgtobak over disken i 2020.Salget af røgtobak alene steg med 25,8 pct. i 2020 ift. 2019. Det var en stigning på 106 tons. Dette er den største procentvise stigning i salget af røgtobak siden 1974. Det skal dog ses i lyset af, at salget generelt ligger på et historisk lavt niveau.

Også salget af cigarer og cigarillos er steget, men da denne type tobak udgør mindre end 1 pct. af det samlede tobakssalg, har øgningen på 3 mio. stk. i 2020 dermed haft en forholdsvis lille effekt i det store billede.

I 2020 stod cigaretter for 87 pct. af det totale tobakssalg, hvorfor der derfor samlet set er sket et stort fald i salget af tobaksprodukter.

Trækker man stigningen i salget af øvrige tobaksvarer fra faldet i salget af cigaretter, er salget af tobaksvarer samlet set faldet 14 pct. fra 2019 til 2020 på trods af stigningen i salget af røgtobak, cigarer og cigarillos.

“Cigaretter har domineret tobakssalget i mange år og har udgjort mindst halvdelen af den solgte tobak i Danmark siden 1957,” siger André Pedersen Ystehede.

Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere om sundhed, sygdom og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 30. marts 2022
Artiklen er sidst opdateret 1. april 2022 kl. 7:50

Se, hvad vi ellers skriver om:

og