Årets top 10 over danske arkæologiske fund

Årets Top 10 indenfor arkæologien i Danmark byder på mystiske kultpladser, sjældne barnegrave og en værdifuld guldskat. Slots- og Kulturstyrelsen laver listen over de spektakulære, arkæologiske fund, som er dukket frem af den danske muld i 2021.

Her ses et såkaldt mundblik – den øverste beskyttende rand - til en sværdskede.

Mundblikket er dekoreret med slyngede dyrefigurer i filigran. Foto: Koncerveringscentret i Vejle.

Når der er travlt i bygge- og anlægsbranchen, så får arkæologerne også et travlt år med en udgravningsaktivitet helt ud over det sædvanlige.

Der har være mere end 1000 arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet, og det har ført til en perlerække af spændende fund.

Her kan man se flere underkæber fra vildheste, som blev fundet i forbindelse med udgravningen. Foto: Museum Østjylland.

De unikke fund, der har fundet vej til Top 10, kaster på hver deres måde nyt lys over danmarkshistorien og giver os viden om, hvordan vi som folk har udviklet fra at være samlere og jægere til et samfund med innovative bønder, der dyrkede jorden og skabte den historiske baggrund for det moderne samfund, vi kender i dag.

Top 10:

• Hesteofringsplads på Norddjurs
• Romersk fangelænke ved Fæsted vidner om slavehandel
• Jysk adelskvindes arv
• Det gyldne guld i mulden
• Bronzesværd
• Døde børns gravhøj
• Istidens sidste rensdyrjægere
• Stenalder-kultplads
• Sandflugtsdækket gård
• Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – gælder også gravhøje

Skelsættende fund i hele landet

Også i år har der været stor variation i de arkæologiske fund, der er gjort rundt omkring i landet.

På museerne har man blandt andet kunnet glæde sig over en sjælden jagtplads fra den ældste stenalder på Knudshoved Odde i Sydsjælland og over overraskende fund af stenalderens kultanlæg ved både Ginnerup på Norddjurs og Øster Lem Hede ved Ringkøbing i Vestjylland.

Spændende var også fundet af de to bronzealdergravhøje ”indbygget” i et tidligere begravelsesanlæg fra stenalderen ved Skørping i Himmerland.

Fire børn var gravlagt i hellekisten, som stammer fra bondestenalderen.
Alle fire lå med hovederne i den vestlige del af graven fra Lykkegård. Foto: ROMU

Og stor forundring vakte også et helt unikt fund af en romersk slavelænke i Fæsted i det sydvestlige Jylland, de store, dekorerede smykkeplader af guld fra Vindelev ved Vejle og det helt usædvanligt velbevarede, middelalderlige mølleanlæg fra Støvring i Himmerland – for ikke at tale om fundet af en gård ved Klitgård i Vendsyssel, hvor folk i området i renæssancen omkring år 1600 måtte forlade deres hjem på grund af klimaforandringer.

Samlet set viser de mange forskellige typer af fund på Top 10 et mangfoldigt aspekt af det liv, der har kendetegnet hverdag, kult, fest og død gennem danmarkshistorien for de tidligste jægere og bønder, for jernalderens stormænd, for driftige møllersvende, og for uheldige renæssancebønder, der blev ramt af sandflugt og havstigninger.

Fortidens problemer viser sig igen og igen, at de også kan være vores problemer mange generationer senere.

Fakta om Top 10

For at komme i betragtning til Top 10 er det en betingelse, at fundet er fremkommet ved en arkæologisk udgravning eller på baggrund af nye, videnskabelige resultater fra det forgangne år. Der skal også være tale om et fund, der tilfører betydelig, ny viden til arkæologien og danmarkshistorien.

Top 10 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af museernes egne indberetninger af fund. Listen angiver fundene i vilkårlig rækkefølge.

Læs de spændende historier om alle 10 fund

Først publiceret: 25. december 2021
Artiklen er sidst opdateret 28. februar 2022 kl. 13:40

Se, hvad vi ellers skriver om: