Er du klar? Nu kan du søge tusindevis af kroner

På tirsdag kan du søge om tilskud fra Bygningspuljen. Se hvordan du skal ansøge, når pengene frigives.

En af de ting du kan få tilskud til hos Bygningspuljen er udskiftning af facadevinduer.

Nu er det tid for den anden ansøgningsrunde til Bygningspuljen, der giver tilskud til private til energiforbedringer. Men pengene uddeles efter først til mølle-princippet, og i april, da der sidst bleev uddelt penge, blev hele puljen uddelt på én dag.

På tirsdag 28. september kl. 10 åbnes der for ansøgninger til Bygningspuljen for anden gang i 2021. Der er kun to uddelinger i år, i stedet for de normale tre.

Der er et par ændringer i forhold til sidste ansøgning. Ud over de kun to ansøgningsrunder, er det:

 • Tilskuddet kun er til boliger med energimærke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper)
 • Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil – til gengæld kan flere søge.
 • Den største del af pengene i puljen skal bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor er der større chance for at få tilskud, hvis du søger til varmepumpe.
 • Du kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.

Det også er muligt at få tilskud til en stor varmepumpe – fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Kilde: SparEnergi

Du skal være klar!

Der er denne gang cirka 340 millioner kroner i puljen, når der åbnes for ansøgninger. Du kan logge ind kl. 9 om morgenen, og klokken 10 bliver der åbnet for køen og de første i køen får mulighed for at udfylde ansøgningen.

Der er derfor nogle ting du skal have klar til på tirsdag morgen, hvis du vil søge.

 1. Se hvor meget du kan få i tilskud. Brug denne tilskudsberegner – Indtast din adresse og se, hvilke tilskudsmuligheder du har. : www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner
 2. Få et energimærke. Energimærke fra 2012-2021 kan bruges, ellers skal du have et nyt.  Et energimærke koster typisk 6-7.000 kroner. Du kan få tilskud på højst 3.000 kroner. Find en energimærkekonsulent her
 3. Find dokumentation for ejerskab af boligen for eksempel fra tinglysning.dk
 4. Søg støtte den 28.september på www.sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

I 2020 var der 245 millioner i puljen, som blev uddelt til 5.420 ansøgere efter efter først-til-mølle princippet. De fik i gennemsnit 42.583 kroner. Energistyrelsen modtog flere end 18.000 ansøgninger til puljen i 2020, så mange søgte forgæves. I 2021 er puljen vokset til 675 millioner kroner. Heraf uddeles altså 340 millioner kroner på tirsdag.

Hvem kan få tilskud fra Bygningspuljen?

Der er nogle krav, der skal opfyldes for at få tilskud.

 • Din bolig skal have et gyldigt og gældende energimærke, som er lavet efter 1. oktober 2012. Har du ikke det, kan du få lavet et. Tilskuddet er denne gang kun til boliger med energimærke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper)
 • Du kan kun bruge tilskuddet til din helårsbolig – både huse og etageejendomme.
 • Du kan IKKE få tilskud til energiforbedring af sommerhuse. Hvis du bor hele året i et sommerhus, skal du først have status ændret i BBR.
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kan tilskuddet bedre betale sig end håndværkerfradrag.
 • Du må ikke have igangsat eller gennemført energiforbedringen, inden du får tilsagnet om, at du har fået tilskuddet.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til energiforbedringer af din bolig. Det gælder blandt andet:

 • Udvendig isolering af massiv ydervæg
 • Udvendig isolering af let ydervæg
 • Efterisolering af uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af udnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel
 • Udskiftning af ovenlysvindue
 • Montering af forsatsvindue
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Se hele listen her: www.sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet beregnes på baggrund af energimærkningsrapporten.

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af, hvad du skal have forbedret.

I 2020 var tilskuddet op til 30 % af investeringen. I 2021 bliver tilskudssatserne dog sat lidt ned, så der er penge til, at flere kan få tilskud.

Hvis du vil se, hvor meget du kan få i tilskud til din energiforbedring, skal du indtaste din adresse og beregne tilskuddet på www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner

Hvornår kan håndværkeren gå i gang?

Når du har fået tilsagnet, har du to år til at få gennemført din energiforbedring.

Du kan IKKE få tilskud til allerede startede projekter.

Du må ikke

 • Lave en bindende kontrakt med din håndværker
 • Påbegynde projektet, f.eks. ved at tage de gamle vinduer ud, fjerne eksisterende isolering eller indkøbe materialer

Du må gerne

 • Indhente tilbud på arbejdet
 • Få lavet en projektbeskrivelse
 • Få udarbejdet energimærkning
 • Få mere information

Du kan få svar på alle dine spørgsmål om Bygningspuljen her

Så mange penge er der i Bygningspuljen

2021: 675 millioner kr.
2022: 375 millioner kr.
2023: 320 millioner kr.
2024: 315 millioner kr.
2025: 230 millioner kr.
2026: 200 millioner kr.
Kilde: Energistyrelsen

Først publiceret: 24. september 2021
Artiklen er sidst opdateret 3. december 2021 kl. 10:40

Se, hvad vi ellers skriver om: