Her er håndværkerfradraget for 2021

Håndværkerfradraget er blevet langt større i 2021. Få ekstra fradrag for blandt andet isolering af tag, nye vinduer og rengøringshjælp. Se, hvad du kan få fradrag for i 2021.

I 2021 er det muligt at få langt højere fradrag via BoligJob-ordningen.

Det er de samme ydelser, du kan få fradrag for som i 2020, men håndværkerfradraget fordobles fra 12.500 kroner til 25.000 kroner pr. person, mens fradraget for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning og visse typer af havearbejde firdobles fra 6.200 kroner til 25.000 kroner.

Fradrag for håndværkerydelser og serviceydelser

Med BoligJob-ordningen for 2021 kan du få fradrag for to slags ydelser:

1. Håndværksydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.

2. Serviceydelser: Et fradrag på 25.000 kr. pr. person pr. år i 2021 for arbejdsløn til serviceydelser – for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde.

Se hele listen af ydelser herunder.

Fageksperten forklarer: Håndværker fradrag – se video

I alt kan der altså fradrages 50.000 kroner pr. person pr. år i 2021. I 2020 var det 18.700 kr. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27 procent til 35 procent.

Vil du vide mere om håndværkerfradraget – for eksempel, hvem der kan få det, hvornår du indberetter det, og hvordan du beregner, hvad du får, så brug linket til Videncentret Bolius herunder.

Håndværkerfradrag – alt du skal vide

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2020 og 2021?

Her kan du se listen over ting, du kan få fradrag for i 2018, 2019, 2020 og 2021:

1. Serviceydelser

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen.
 • Rengøring af toilet og bad.
 • Støvsugning, gulvvask og boning.
 • Opvask, tøjvask og strygning.
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner med mere.

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig.
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde med mere

 • Græsslåning.
 • Klipning af hæk.
 • Lugning.
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer).
 • Snerydning.
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag).

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

2. Håndværksydelser

Energibesparelser – for eksempel isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre med mere.

Isolering af tag, for eksempel:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag).

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, for eksempel:

 • Indsættelse af isolerende foring.
 • Indsættelse af filter.
 • Montering af røgsuger.
 • Ændring af skorstenshøjde.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, for eksempel:

 • Nye ruder og vinduer.
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas.
 • Forsatsvinduer.
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer.

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt.
 • Nye vindues- eller dørhuller.
 • Reparation af vinduesrammer med videre.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre med videre, for eksempel:

Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre).

Isolering af ydervægge, for eksempel:

 • Isolering.
 • Hulmursisolering.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, for eksempel:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, for eksempel:

 • Radiatortermostatventiler.
 • Vejrkompenseringsanlæg.
 • Urstyring.
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer).

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning – for eksempel solceller, varmeanlæg, ventilation med mere

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, for eksempel:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler med videre.
 • Etablering af stikledning.

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, for eksempel:

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion.
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inklusiv jordslange.

Installation eller forbedring af ventilation, for eksempel:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Klimasikring – for eksempel dræn, regnvandsfaskiner med mere.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, for eksempel:

 • Kloakarbejder på egen grund.
 • Udskiftning af kloakrør.
 • Fornyelse og etablering af dræn.
 • Udskiftning af opsamlingstank.
 • Nedsivningsanlæg.
 • Minirensningsanlæg.
 • Rodzoneanlæg.
 • Højvandslukkere.
 • Regnvandsfaskiner.

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser – for eksempel udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne.

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), for eksempel:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt).
 • Maling af døre (udvendigt).
 • Maling af ydervægge (udvendigt).

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet).

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, for eksempel: 

 • Radonudsugning.

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund.
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra for eksempel Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Først publiceret: 8. januar 2021
Artiklen er sidst opdateret 14. maj 2021 kl. 14:13

Se, hvad vi ellers skriver om:

og