På trods af corona: Vi lever fem måneder længere

Danskerne lever længere, selv i et år med coronapandemi. Men sådan ser det ikke ud mange andre steder i Europa. Det viser en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed

Selvom coronavirussen indtil videre har krævet en del dødsfald i Danmark, så forsætter vores middellevetid med at stige.

En gennemsnitlig dansker kan nu regne med at blive lidt over 81 år, hvilket er cirka fem måneder mere i forhold til 2016.

Det viser en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Analysen er den første, der giver et skøn over hvad coronapandemien har betydet for middellevetiden i 2020 i Danmark samt en række andre lande i Europa.

Dødeligheden falder

Forklaringen på den stigende middellevetid er, ifølge professor emeritus Knud Juel, der står bag analysen, at de coronarelaterede dødsfald er blevet mere end opvejet af en generel nedgang i dødeligheden.

”I Danmark har vi ikke haft så mange coronarelaterede dødsfald, at det har kunnet bremse den generelle stigning i middellevetiden,” siger han.

Dét er også forklaringen længere nordpå. Der har nordmænd og finner nemlig også i løbet af 2020 fået flere måneder lagt til deres middellevetid.

I Norge er det to måneder mere end i Danmark, mens Finlands fremgang er den samme som Danmarks.

Spanien mister 16 måneder

Til gengæld ser det værre ud for mange af de lande, hvor virussen har kostet tusinder af liv. Disse lande mister flere måneder af deres middellevetid i forhold til 2016.

For eksempel kan Belgien og Portugal forvente at få kappet næsten et helt år af deres middellevetid, mens Spanien er det land i analysen, der har haft størst nedgang med 16 måneder.

”Det er en meget stor og brat forandring, der er sket på kort tid. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig for at se lige så stor en nedgang i middellevetiden, som de her lande nu oplever,” siger Knud Juel.

Sverige, Holland, Frankrig, Schweiz og Østrig har mistet 7-9 måneder af deres middellevetid.

Vi har dog et dårligere udgangspunkt 

Selvom middellevetiden i Danmark på blot fire år, fra 2016 til 2020, er øget med næsten et halvt år, er der stadig mange europæiske lande, der har længere middellevetid – også selvom de har mistet mere end et halvt års middellevetid i forbindelse med pandemien.

”Danmark har målt ved dødsfald i 2020 klaret sig godt gennem pandemien. Men vi lever stadig ikke nær så længe, som man gør i de fleste andre lande i Nord-, Vest- og Sydeuropa. Selvom de har været meget hårdt ramt af corona, har de haft et bedre udgangspunkt,” siger Knud Juel.

Den mest sikre måde til at sammenligne dødeligheden mellem forskellige lande under corona-pandemien fås ved at betragte dødsfald af alle årsager. Herved undgås problemet ifølge Knud Juel med forskelle i registrering af coronarelaterede dødsfald, og at andre dødsfald også kunne være knyttet til pandemien.

Middellevetiden for 2016 er beregnet som et gennemsnit for 2014-18, da ikke alle lande endnu ikke har data for 2019.

De lande, der indgår i analysen, er alle de større lande fra Nord-, Vest- og Sydeuropa, hvor der findes sammenlignelige data.

Først publiceret: 10. marts 2021
Artiklen er sidst opdateret 7. maj 2021 kl. 14:27