Efterløn eller tidlig pension?

Se om du kan bruge efterlønsfinten, hvis du går på tidlig pension.

Der er indgået en aftale mellem socialdemokratiet, DF, SF og Enhedslisten om ret til tidlig pension. Loven skal træde i kraft 1. januar 2021. Er du fyldt 61 år, kan du begynde at søge i august 2021. De første kan gå på tidlig pension fra 2022.

I aftalen står, at hvis du er berettiget til tidligere pension, men samtidig har indbetalt til efterlønsordningen, kan du selv vælge, hvilken ordning du vil benytte.

Vælger du tidligere pension, vil du kunne få det beløb, du har indbetalt til efterlønsordningen skattefrit.

Du kan derfor være en af dem, der både kan få tidlig pension på 13.550 kroner om måneden og samtidig få udbetalt et kontantbeløb fra efterlønsordningen.

Faglige Seniorers økonomikonsulent Finn Larsen giver her svar på, hvorfor det kan betale sig at bruge efterlønsfinten.

Kan det betale sig for mig?

Om det kan betale sig for dig afhænger af, hvor lang tid du har været på arbejdsmarkedet, og om du dermed har optjent ret til tidlig tilbagetrækning.

Regeringen har beregnet, at “for personer, der opnår ret til to eller tre år med tidlig pension, vil det for langt de fleste være en fordel at vælge tidlig pension frem for efterløn.

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år på arbejdsmarkedet= Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder

43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder

44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder

Se her, hvad der tæller med i år på arbejdsmarkedet

 

Hvorfor er det en fordel?

Tidlig pension kan være en fordel for nogle seniorer fremfor efterløn, fordi der er en mindre modregning af pensioner i forslaget om tidlig pension sammenlignet med modregning i efterlønnen.

Finn Larsen giver dette eksempel:

For en person med ret til 3 års tidlig tilbagetrækning og en pensionsformue på 1 million vil den samlede ydelse på efterløn være 567.000 kroner over 3 år efter modregning af pension, mens ydelsen på tidlig pension er 488.000 kroner.

MEN når man vælger tidlig pension, kan man skattefrit få tilbagebetalt sit efterlønsbidrag på for eksempel 149.000 kroner for 25 års indbetaling, som vil betyde en samlet gevinst på 70.000 kroner før skat ved valg af tidlig pension.

Har personen kun ret til at gå fra 2 år før tid, vil gevinsten til gengæld kun være 7.000 kroner før skat.

En yderligere økonomisk fordel er, at man så heller ikke længere skal betale a-kassekontingent.

Læs mere om modregning af pension i efterløn

Udbetaling af efterlønsbidraget

Er du med i efterlønsordningen, kan du vælge tidlig pension i stedet for efterløn.

Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på tidlig pension.

Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til tidlig pension.
En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.643 kroner pr. hele måned og udbetales, når du overgår til tidlig pension.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan du skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed kommer til at gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.
Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020. For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 procent.

 

Først publiceret: 31. august 2020
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:26

Se, hvad vi ellers skriver om: