Sådan er reglerne om seniorpension

Faglige Seniorers socialrådgiver svar på de mest almindelige spørgsmål om seniorpension. Klag til borgmesten, hvis din sag er gået i stå i kommunen, lyder et råd.

Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis har fået en del henvendelser om seniorpension.

”Mange har kontaktet mig, fordi de er er i tvivl, om de er omfattet,” fortæller socialrådgiveren, som er glad for, at flere af dem, han har rådgivet, har fået bevilliget seniorpension.

Mange har været i tvivl om, hvilke former for dokumentation, der skal til, når man skal søge.

”Det vi hører er, at kommunerne skal bruge oplysninger fra Skat, oversigt over arbejdsgiveres ATP-indbetalinger som bevis på anciennitet og dokumentation for uarbejdsdygtighed i form af en speciallægeerklæring,” beretter Carsten Riis. ”Jeg kender til tilfælde, hvor speciallægeerklæringen er skrevet af praktiserende læge, som havde speciale i medlemmet sygdom, men ofte er det speciallæger, der skriver erklæringerne.”

Ikke alle kommuner er lige hurtige

Faglige Seniorers socialrådgiver har ført fra flere, hvor kommunens sagsbehandling er gået hurtigt, men det er desværre ikke tilfældet alle steder.

Nogle steder er der lang ventetid og radiotavshed fra kommunen.

Den hurtigste og mest effektive måde at få sat sagen i gang, hvis du ikke hører noget fra kommunen, er at klage til borgmesteren.

Du kan sende et kort brev og fortælle, at du undrer dig over, at kommunen ikke følger loven. Borgmesteren har nemlig det overordnede ansvar for at kommunen administrerer efter gældende lovgivning.

”Flere af de seniorer, jeg har været i kontakt med, har haft held med at klage til borgmesteren, da deres ansøgning var gået i stå,” fortæller Carsten Riis.

Hvis du overvejer at søge seniorpension, kan du få hjælp i din fagforening, eller spørge Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis.

Betingelser for at kunne få seniorpension

  1. Nedsat arbejdsevne

For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Kommunen skal lave en ”faglig forklaring” (det står i paragraf 3 stk. 5). Den skal laves i samarbejde med dig og beskrive de arbejdsfunktioner du havde i dit seneste job. Den skal også indeholde en beskrivelse af hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet.

  1. År på arbejdsmarkedet

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år for at få seniorpension.

Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

  1. Du skal vurderes af en læge

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer, derfor skal du vurderes af en læge.

Hvordan søger jeg om seniorpension?

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil søge om seniorpension.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

I 2021 er satserne:

Enlige: Højst 19.331 kroner.

Gifte og samlevende: Højst 16.432 kroner.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Spørg socialrådgiveren om seniorpension

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om seniorpension, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren her

Først publiceret: 31. marts 2020
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:28

Se, hvad vi ellers skriver om: