Ældre får nej til låneomlægning

Banker og realkredit må ikke forskelsbehandle på grund af alder, men mange ældre kommer i klemme, når de henvender sig til bank eller realkredit. Faglige Seniorer ønsker tydeligere regler.

Det kan give folk vanskeligheder, når en 10-årig afdragsfri periode på et realkreditlån udløber. Bankerne vil ikke altid bare omlægge lånene og dermed mindske kundernes betaling. Det har tre ældre oplevet.

De føler sig udsat for aldersdiskrimination og har klaget til Det finansielle ankenævn. Her er sagerne behandlet på det samme møde.

Vores råd er, at seniorerne skal få omlagt deres lån mens de endnu er i arbejde.

Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer

Men ankenævnet afviser de tre klagere med henvisning til, at spørgsmålet om aldersdiskrimination hører under Finanstilsynet, der holder øje med, om banker og realkredit forskelsbehandler på grund af alder.

Tilfældighed eller tendens

Det finansielle ankenævn har slet ikke været inde i en bedømmelse af, om banker og realkredit i de tre sager har forskelsbehandlet på grund af alder. De har kun set på andre omstændigheder i sagerne. Her kan nævnet ikke få øje på, at der er sket noget forkert.

“Men det er forbudt at aldersdiskriminere,” fastslår direktør Ulla Wulff Kjær fra Det finansielle ankenævn.

“Hvis en bank for eksempel siger, at du ikke kan låne en rød reje, hvis du er over den og den alder, så er det i strid med reglerne.”

Ulla Wulff Kjær mener, at det er tilfældigt, at der er behandlet tre sager om aldersdiskrimination på samme tid. Hun ser ingen tendens til, at der er begyndt at komme flere klager over aldersdiskrimination.

Brug for klarere regler

I Faglige Seniorer er det ikke første gang, at man hører om aldersdiskrimination, når lån i banken eller realkreditinstitut skal omlægges.

Bål, hygge eller overnatning: Oplev naturen i vintermørke

Det bliver hurtigt mørkt i vinterhalvåret, og for mange bliver det et naturligt tidspunkt at vende snuden hjem.

Men faktisk bør du unde dig selv at opleve naturen i mørke, siger Jesper Hede, der er forfatter til bogen "Bushcraft i Norden" og underviser i bushcraft altså primitivt friluftsliv.

- Der sker både noget med én selv og den måde, man oplever sine omgivelser. De øvrige sanser skærpes, og man hører, dufter og oplever naturen anderledes, siger han.

Samtidig viser nye tal fra Naturstyrelsen, at danskerne for alvor har fået smag for lejrlivet.

I første halvår af 2021 bookede 25 procent flere end året før en shelterplads til bål eller overnatning. Og det skal ses i lyset af, at coronaåret 2020 i sig selv slog rekord.

Bare et par timer i skoven

Men hvis man ikke har mod på en hel nat ude, kan mindre også gøre det, siger Marie Roland, der er naturvejleder tilknyttet Naturstyrelsen.

Det kan være, at man bare bliver i skoven et par timer efter solnedgang.

- På den måde får man mulighed for at opleve et vagtskifte i naturen, hvor dagaktive dyr går til ro, og nataktive dyr står op, siger hun.

Tænd et bål

Uanset om I bliver en time eller et døgn, er bål en dejlig ting i mørket, lyder det enstemmigt.

Hvis I påtænker at blive et par timer med familien, kan I gøre det nemt for jer selv og medbringe lidt tørt brænde og tændblokke.

For andre vil det være et sjovt benspænd, at man kun må tænde bål med tændstål, foreslår Jesper Hede.

- Det vigtigste er bare, at man ikke ender med at tage hjem, fordi man fryser og ikke kan få ild, så gør projektet realistisk, siger han.

Lav mad med pandelygte på

Et andet godt projekt er madlavning.

Medbring en pandelygte, så du hverken skærer eller brænder dig.

Men derudover er der god tid til at hakke, snitte og kræse om maden, når det bliver tidligt mørkt, og man alligevel er i lejren.

- For børnefamilierne kan det også bare være varm kakao over bål eller medbragte madpakker, før man tager hjem og sover, foreslår Marie Roland.

Vigtigt med vintersovepose

Hvis man derimod bliver i skoven og overnatter, er det vigtigt, at man har styr på det basale.

For det første skal man have en ordentlig vintersovepose.

- Når man overnatter ude i sommermånederne, kan det være okay med en billig sovepose. Sådan er det ikke i vinterhalvåret, hvor det handler om sikkerhed, forklarer Jesper Hede.

Læs på soveposen: Ud for betegnelsen "comfort" kan du læse temperaturgrænsen for, hvornår soveposen kan bruges af kvinder.

Ud for "comfort limit" angives temperaturgrænsen for, hvornår mænd - som rent fysiologisk holder bedre på varmen - kan sove behageligt, oplyser friluftsbutikken Friluftsland.

"Extreme" er den yderste temperaturgrænse, som samme sovepose kan bruges ved.

- Om vinteren er det vigtigt at have en ordentlig sovepose, for det kan potentielt blive farligt, hvis man bliver våd, kold og underafkølet, siger Jesper Hede.

Inden for basalt friluftsliv er der fire afgørende flueben, man skal kunne sætte: Man skal have ly, varme, mad og drikke.

- Til gengæld bestemmer man selv, hvordan man vil skabe det ly - om det skal være telt, shelter eller primitiv bivuak, siger Jesper Hede.

Gode link

Naturstyrelsens hjemmeside og hjemmesiden Ud i naturen kan du finde shelterpladser og områder med fri teltning.

“Vores råd er, at seniorerne skal få omlagt deres lån mens de endnu er i arbejde. Mange oplever at det bliver vanskeligere, hvis de er på folkepension og indtægterne ikke er så store. Så det er klart, at man godt kan få mistanke om, at realkreditten eller banken først og fremmest kigger på kundens udløbsdato,” siger Faglige Seniorers direktør Palle Smed.

Han vurderer, at det er rigtig svært dokumentere, at man bliver aldersdiskrimineret.

– Banken vil jo altid kunne argumentere med, at der er foregået en almindelig kreditvurdering, hvor alder jo er en af de ting, der tæller med. Derfor kunne man overveje, om der skal indføres omvendt bevisbyrde, sådan at det bliver banken eller realkreditinstituttet, der skal bevise, at det ikke er kundens alder, der har været afgørende. Det vil gøre det lettere for kunderne at klage, hvis de mener, de er blevet uretmæssigt behandlet.

Palle Smed opfordrer til, at klagereglerne bliver forenklet, sådan at kunderne kun skal klage et sted, for at få sin sag bedømt uvildigt.

Påbud til bank

Det var Ekspres Bank, der for nogle år siden fik kritik for at forskelsbehandle. Pengeinstituttet havde på hjemmesiden skrevet, at de ydede lån til kunder mellem 20 og 69 år.

Finanstilsynet påbød, at de straks stoppede den forskelsbehandling. Det skete med følgende begrundelse:

”Der er ikke noget til hinder for, at man inddrager kundens alder som et parameter i en kreditvurdering og fx afviser at yde lån med lang løbetid til kunder over en vis alder eller ud fra en konkret vurdering afviser en kunde, som er 69 år gammel. Hvis et pengeinstitut derimod generelt nægter at indgå aftale med en kunde, alene på grund af kundens alder, vil der være tale om en adfærd, der strider imod forpligtelsen til at handle redeligt og loyalt.”

Læs om sagen her.

Det er uvist, om de tre klagere går videre med deres mistanke om aldersdiskrimination. Finanstilsynet har tidligere givet en bank en næse for at forskelsbehandle kunder på grund af alder.

Har du oplevet forskelsbehandling?

Har du i forbindelse med ansøgning om et banklån, realkreditlån, låneomlægning eller anden pengeforretning følt, at du er blevet diskrimineret på grund af alder?

Så fortæl om det på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER.

Du kan også sende en mail til bp@fagligsenior.dk

 

Først publiceret: 4. juli 2019
Artiklen er sidst opdateret 14. maj 2021 kl. 14:56