Danskere over 45 år glæder sig allermest til at gå på pension

Jo ældre danskerne bliver, jo mere stiger glæden med udsigten til at gå på pension. Men forventningens glæde falder, når vi er når over 60 år.

Det er når danskerne når op i årene, at glæden ved udsigten til at gå på pension er størst. Jo nærmere 60 årsalderen, jo større er forventningens glæde.

Danskere mellem 46 og 60 år er dem, der ser allermest frem til at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension. Til gengæld daler forventningens glæde, når vi bliver 61 år eller ældre.

Det fremgår af en Epinion-undersøgelse fra Industriens Pension, der med over 400.000 nuværende og tidligere ansatte i industrien som medlemmer er et af landets største pensionsselskaber.

Unge stifter familie – ældre vil på pension

Næsten halvdelen af de 46 til 60-årige glæder sig til at gå på pension, mens det samme – måske ikke så overraskende – kun gælder for hver femte af de unge mellem 18 og 30 år, viser undersøgelsen, der er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danskerne.

”De unge er naturligvis optaget af at komme på arbejdsmarkedet, etablere sig og stifte familie. Her er fokus ikke så meget på at gå på pension – men heldigvis begynder mange at spare op i den periode, fordi de eksempelvis er sikret opsparing via overenskomsten. Senere i livet fylder overvejelserne om at gå pension – og de muligheder, der her åbner sig – mere. Men det er også her, der kan opstå usikkerhed om, hvordan man tilpasser sin økonomi,” fortæller Joan Alsing, der er forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Industriens Pension tilbyder blandt andet alle medlemmer over 55 år en såkaldt Senioranalyse, hvor privatøkonomien som pensionist bliver gennemgået.

De ældste usikre på økonomien

Undersøgelsen viser også, at når man over 61 år, er glæden ved udsigten til at gå på pension mindre end hos danskere i aldersgruppe 46 og 60 år.

Kun knap 4 ud af 10 ældre over 61 år ser i høj eller meget høj grad frem til pensionsalderen, viser undersøgelsen fra Industriens Pension.

”De ældste er tæt på at kunne gå på pension. Usikkerhed om, hvordan man så står økonomisk kan være en årsag til, at der er en lidt mindre glæde ved udsigten til en tilværelse som pensionist. Her kan det være en god ide, at få en aftale med sit pensionsselskab og få et tjek af privatøkonomien. Og på den måde blive mere afklaret på ens situation og muligheder,” siger Joan Alsing.

Blandt alle danskere er der en stor gruppe, der ikke ser frem til tilværelsen på pension med nogen synderlig glæde. Hver 7. over 30 år svarer i undersøgelsen, at de kun i lav eller meget lav grad ser frem til sit otium.

Glæder du dig til at gå på pension?

Industriens Pension har via en Epinion-undersøgelse spurgt danskerne, i hvilken grad vi glæder os til at gå på pension. Her er svarene fordelt på aldersgrupper:

18-29 år 30-45 år 45-60 år 61+ år
I meget lav grad 13% 5% 7% 6%
I lav grad 13% 14% 9% 10%
Hverken høj eller lav grad 31% 37% 33% 40%
I  høj grad 8% 14% 25% 20%
I meget høj grad 9% 13% 21% 18%
Ved ikke 27% 17% 5% 6%
Total 100% 100% 100% 100%

Resultatet er baseret på 1.097 svar fra 18-66 årige personer bosat i Danmark. Undersøgelsen er foretaget i oktober 2017.

Først publiceret: 2. februar 2018
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 18:33

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og