Hundredvis får stoppet folkepension: Seniorer skal bevise, de stadig lever

Mange seniorer i udlandet går glip af penge, fordi de ikke indsender dokumentation til tiden, men minister afviser at ændre regler.

Grækenland udbetalte for nogle år siden pension til mange borgere, længe efter de døde. Sådan en skandale vil de danske myndigheder undgå.

Derfor skal mange danskere i udlandet jævnligt dokumentere, at de stadig lever. Men en del af dem får ikke i tiden indsendt det, der kaldes en ”leveattest”.

Det fører til, at udbetalingen af deres danske folkepension eller en anden social pension stopper. I fjor skete det 1.600 gange.

Det viser tal, som Udbetaling Danmark har opgjort til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Det er offentlige midler

Hvis de pågældende derefter indsender dokumentationen, begynder udbetalingen igen. I fjor fik 1.400 genoptaget pensionen på den måde.

Men de får ingen penge for den mellemliggende periode. Det har blandt andre danske pensionister i Spanien kritiseret.

Men beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har ingen planer om at ændre reglerne.

De er rimelige, set i forhold til at det handler om brug af offentlige midler, mener Ane Halsboe Jørgensen.

Sådan foregår det

Udbetaling Danmark sender i øjeblikket dansk social pension til cirka 56.000 udeboende borgere. De allerfleste af dem modtager folkepension. Det gælder for 47.500.

Med nogle lande har Udbetaling Danmark dataudvekslingsaftaler. Det betyder, at de danske myndigheder automatisk får besked om dødsfald.

Men der findes en række lande uden sådan en aftale. Herfra skal de udeboende selv bekræfte, at de stadig lever. Det gør de ved at tilbagesende en leveattest til Udbetaling Danmark.

I alt er det op mod 20.000 personer, der jævnligt skal dokumentere, at de fortsat trækker vejret.

Det gør myndighederne

Pensionister har tre måneder til at returnere leveattesten. Hvis de ikke gør det inden for tidsfristen, stopper udbetalingen af deres pension med udgangen af den måned, hvor fristen er udløbet.

Indsender de derefter leveattesten, begynder folkepensionen igen. Men først fra den 1. i måneden efter leveattesten er modtaget hos Udbetaling Danmark.

Men ingen får efterbetalt for den mellemliggende periode. Det kalder pensionister i Spanien for, at staten ”konfiskerer” pensionisters penge.

Det siger ministeren

Folketingsmedlem Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti har spurgt beskæftigelsesministeren, om det ikke fremadrettet bør være sådan, at pensionen udbetales for den mellemliggende periode, hvis leveattesten bekræftes senere hen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen svarer, at myndighederne generelt har pligt til at sikre, at borgere, der modtager sociale ydelser, opfylder betingelserne.

”Det er derfor nødvendigt for de danske myndigheder, som udbetaler sociale ydelser til personer bosat i udlandet, at opretholde en vis kommunikation med personen for at sikre, at ydelsen udbetales retmæssigt,” tilføjer Ane Halsboe-Jørgensen.

Hvor mange er faktisk døde?

200 ud af de 1.600 stoppede folkepensioner i fjor er ikke genoptaget, i hvert fald ikke endnu. Men Udbetaling Danmark aner ikke, hvor mange af de 200 der måske er døde.

I nogle tilfælde kan der gå lang tid, før en person indsender en manglende leveattest. Det kan være personer, som har større private pensioner eller andre betydelige indtægter, og som ikke straks opdager, at pensionen fra Danmark udebliver.

Udbetaling Danmark ved heller ikke, hvor mange penge personerne samlet er gået glip af, fordi de ikke i tide dokumenterer, at de stadig lever. Tallet registreres ikke, fordi det ikke har nogen betydning for administrationen.

Her er der automatisk aftaler om leveattest – og her er der ikke

Med disse lande har Udbetaling Danmark dataudvekslingsaftaler, så der automatisk kommer besked, hvis en modtager af folkepension eller anden social pension fra Danmark dør:

  • Australien
  • Island
  • Norge
  • Polen
  • Schweiz
  • Sverige
  • Tyskland
  • Spanien (først her fra 2024)
  • Frankrig (netop sat i gang)

Derudover er det i proces at indgå aftale med Holland, og der er indledt dialog med Storbritannien. Men foreløbig skal personer i de to lande – ligesom i en række øvrige lande årligt bekræfte leveattester.

Borger.dk: Leveattest for pensionister i udlandet – med MitID

Borger.dk: Vil du have din folke-, førtids- eller seniorpension med til udlandet?

Først publiceret: 6. juni 2024
Artiklen er sidst opdateret 6. juni 2024 kl. 13:00

Se, hvad vi ellers skriver om:

og