Ægtepar med to adresser: Er man så reelt enlig?

Kan den ene flytte adresse til sommerhuset? 6 ting er afgørende for, om du betragtes som enlig, hvis du og din ægtefælle ikke har samme adresse.

En folkepensionist flyttede adresse til sommerhuset, mens ægtefælles fortsatte med at have adresse i deres bolig.

Blev de dermed enlige med ret til folkepension som enlige?

Nej, viser en ny principafgørelse fra Ankenævnet

Folkepensionisten skal derfor betale en del af pensionen tilbage.

6 afgørende ting der tyder på, at du ikke er enlig

Udbetaling Danmark skal foretage en konkret og samlet vurdering af, om en pensionist, der ikke bor sammen med sin ægtefælle, kan betragtes som enlig i pensionslovens forstand.

I vurderingen indgår, om pensionisten har fordele ved sin relation til sin ægtefælle, selvom ægtefællerne ikke bor sammen.

Det afgørende ved vurderingen er, om pensionisten har fordele, der samlet set har et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som samlevende personer har.

”Det kan indgå i vurderingen, at ægtefællerne har valgt at bevare ægteskabet, da retsvirkningerne af et ægteskab i sig selv kan anses for at udgøre fordele for pensionisten for eksempel i forbindelse med arveafgift ved dødsfald,” forklarer Faglige Seniorers socialrådgiver Lea Munk Staugaard.

I afgørelsen blev det slået fast, at UdbetalingDanmark kan se på disse 6 ting, hvis ægtefæller får hver sin adresse:

  • Afholder ægtefællerne løbende faste fælles udgifter.
  • Bidrager ægtefællerne til hinandens økonomi ved fx pengeoverførsler mellem dem.
  • Ejer ægtefællerne aktiver sammen, som fx ejendom og bil.
  • Har ægtefællerne optaget fælles lån.
  • Hjælper ægtefællerne hinanden med daglige gøremål, som fx indkøb, madlavning, rengøring eller havearbejde.
  • Har ægtefællerne tidligere boet sammen og hvor længe.

Skal betale tiltage

I sagen om flytningen til sommerhuset betyder afgørelsen, at folkepensionisten ikke havde ret til folkepension som enlig , og at folkepensionen skal omregnes med tilbagevirkende kraft efter reglerne for gifte og samlevende, da pensionisten ikke havde oplyst Udbetaling Danmark om ægtefællernes økonomiske relation.

Baggrunden for vurderingen var, at folkepensionisten var overgået til folkepension den 1. august 2017.

Pensionisten havde flyttet sin adresse til ægtefællernes sommerhus på Sjælland den 1. juli 2017, mens ægtefællen blev boende på deres tidligere fælles bopæl i Jylland. 

Pensionisten oplyste, at han var alene om det praktiske i sommerhuset på grund af afstanden mellem ægtefællernes boliger, og at ægtefællerne havde udgifter til to boliger og husholdninger.

Fælles konti, udgifter og sameje

Udbetaling Danmark lagde vægt på, at pensionisten havde været gift og havde haft fælles bopælsadresse med ægtefællen siden august 1987 og frem til juli 2017. Ægtefællerne havde bibeholdt fælles konti og havde siden oktober 2016 ejet sommerhuset i lige sameje. Ægtefællerne havde også købt en bil sammen i april 2021.

Begge ægtefællers indtægter indgik på samme fælles konto, hvorfra der blev afholdt udgifter til dagligvarer både omkring området ved sommerhuset og i området, hvor ægtefællen boede. Der blev også afholdt faste udgifter til forsyningsselskaber i begge områder. Kontoen blev også anvendt til betaling af fælles lån og til køb af bilen i april 2021. Begge benyttede derfor kontoen til indkøb og betaling af regninger.

”Afgørelsen viser, at det er pensionistens ansvar at oplyse Udbetaling Danmark om, at der fortsat er fælles husførelse, selvom man har adresse to forskellige steder,” siger Seniorers socialrådgiver Lea Munk Staugaard.

Særlige regler for flytning til plejehjem

Flytter du eller din ægtefælle i ældre- eller plejebolig, bliver I normalt begge set som reelt enlige.

Spørg socialrådgiveren om sociale pensioner

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Lea Munk Staugaard om folkepension, førtidspension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: 25. februar 2024
Artiklen er sidst opdateret 23. februar 2024 kl. 13:12

Se, hvad vi ellers skriver om:

og