Thylejren skal muligvis gøre plads til kæmpevindmøller

I forbindelse med et nyt nationalt testcenter af kæmpevindmøller skal dele af Thylejren måske eksproprieres.

Frøstruplejren eller Thylejren, som det alternative samfund også kaldes, kan blive tvunget til at afgive halvdelen af området ved en udvidelse af et testcenter for kæmpevindmøller.

Det viser et notat fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen ifølge DR.

Blot to områder er tilbage som muligheder for et nyt nationalt testcenter for store vindmøller på op til 450 meters højde.

By-, Land- og Kirkeministeriet skrev onsdag, at det blandt andet drejer sig om en udvidelse af det nuværende Østerild Testcenter, som kan påvirke Thylejren.

I notatet fremgår det, at foreløbige støjberegninger viser, at cirka 20 boliger og halvdelen af Thylejren vil skulle eksproprieres ved en udvidelse af Østerild Testcenter med to pladser mod nord.

Ved ekspropriering tvinger staten nogen til at afstå retten til jord eller fast ejendom mod erstatning.

Seks andre mulige områder for det nationale testcenter blev sorteret fra, da de havde “udfordringer af forskellige karakter”. Det meddelte By-, Land- og Kirkeministeriet onsdag.

Ud over udvidelsen af Østerild Testcenter i Thisted Kommune er et omstridt område ved Skærbæk ved Vadehavet også fortsat i spil.

Inden den endelige beslutning træffes af aftalekredsen bag den politiske aftale om gode rammevilkår for test af vindmøller, skal der nu foretages en supplerende screening af den potentielle udvidelse ved Østerild Testcenter i Thisted Kommune.

Derefter ventes beslutningen at blive truffet i 2024 for placeringen af det tredje nationale testcenter for store vindmøller.

Aftalekredsen ønsker at opstille fem testpladser med op til 450 meter høje vindmøller i det nye testcenter. Til sammenligning er Eiffeltårnet i Paris 300 meter, hvis man fraregner antennen på tårnets top.

Den mulige placering nær Vadehavet, der er et beskyttet Natura 2000-område og udnævnt til verdensarv af Unesco, har længe været omdiskuteret og blandt andet skabt modstand lokalt.

/ritzau/

Først publiceret: 18. december 2023
Artiklen er sidst opdateret 18. december 2023 kl. 14:29