ATP udbetalte 1 milliard – men pas på fælde

25.000 efterladte modtog penge fra ATP ved dødsfald, men for nogle falder beløbet trinvist efter et medlems folkepensionsalder. Det mener senior, at han ikke fik besked om. Og han er kritisk over for råd om at udsætte udbetalingen af sin egen pension.

I andet halvår i fjor var der 37.000 ATP-medlemmer, som nåede folkepensionsalderen. Af dem valgte 3 procent at udskyde udbetalingen af deres egen ATP-pension.

Kaj Andersen er folkepensionist. Og han er mildt sagt ikke tilfreds med den rådgivning, han har fået omkring udbetaling af sin opsparede ATP-pension.

Men først lidt fakta:

ATP udbetaler de fleste penge til medlemmer på pension.

Men sidste år gik der også samlet over 1 milliard kroner til efterladte. Det er ægtefæller, samlevere og børn.

Samlet fik 25.000 efterladte udbetalt fra ATP i fjor. Heraf var 22.200 ægtefæller, 2.400 børn og de sidste 400 samlevere.

Selv om ATP er en livsvarig pensionsordning, så giver den altså også penge til mange ved død. De indbetalte penge til ATP er ofte ikke helt tabt, selv om livet slutter for tidligt.

Læs også Seniorhåndbogen: Udbetaling af ATP Livslang Pension ved dødsfald

Forskellige regler

Der findes forskellige regler for udbetalinger til efterladte. Det afhænger blandt andet af, om der er indbetalt bidrag til ATP før eller efter 1. januar 2002 – eller i begge perioder.

Uanset ordning så kan de fleste ægtefæller få et éngangsbeløb ved et medlems død. I mange tilfælde er det op til mindst 75.000 kroner

Men for mange nedtrappes der med 15.000 kroner årligt for hvert år en person stiger over folkepensionsalderen. Hvis sådan en person dør fem år eller senere efter sin folkepensionsalder, kommer der intet beløb ud til partneren.

Og så tilbage til Kaj Andersen. Han mener ikke, han fik besked om det, da han ringede til ATP ved sin pensionering. Han bor i Aars i Nordjylland.

Dårlig forretning

Kaj Andersen synes, at rådgiveren mere var optaget af at fortælle ham, at det kunne betale sig, hvis han udsatte udbetalingen af sin egen pension.

”Jeg tror, der er indbetalt cirka 95.000 kroner for mig til ATP. Men hvis jeg havde udsat min egen ATP-udbetaling og var død 1 år efter folkepensionsalderen, så var der kun kommet 60.000 kroner ud – til min kone,” siger Kaj Andersen.

Giv mig pengene nu

I andet halvår i fjor var der 37.000 ATP-medlemmer, som nåede folkepensionsalderen. Af dem valgte 3 procent at udskyde udbetalingen af deres egen ATP-pension.

De vil så få mere hver måned, når de på et tidspunkt sætter gang i udbetaling af pensionen. Den kan udskydes i højest ti år.

”Hvis jeg nu havde udsat udbetalingen længere frem, og jeg så falder død om som 72-årig, så ville hverken jeg eller min kone have fået en krone ud af de penge, der er gået ind til ATP,” advarer Kaj Andersen.

Han har derfor valgt at få sin egen pension ud hver måned nu. ATP-pengene er ikke helt så sikrede, som han gik og forestillede sig.

Gevinst ved udsættelse

Hvis en person udskyder udbetalingen af sin ATP-pension i ti år, så bliver den månedlige udbetaling forventeligt omtrentlig fordoblet.

Det kan for sejlivede give en god gevinst.

Det betyder nemlig, at når de fylder 87 år, har de samlet fået udbetalt cirka lige så meget, som hvis de var begyndt på udbetalingen ved folkepensionsalderen. Men de fortsætter med at få dobbelt op hver måned.

Det er Kaj Andersen godt klar over. Hvis han bliver 100 år, vil det have været en stor fordel at vente med at sætte gang i udbetalingen.

”Men der er ikke mange, som bliver 100 år,” indvender han.

Læs også på borgerd.dk: Udbetaling af ATP Livsvarig Pension ved død

Det meste fra afkast

ATP oplyser, at for en 67-årig, der gik på pension i fjor, er forventningen, at personen lever i 20 år. Det er den gennemsnitlige restlevetid.

I de 20 år vil 20 procent af udbetalingerne komme fra, hvad personen selv har betalt ind. Resten stammer fra det afkast, ATP har opnået ved at investere indbetalingerne.

”Det vil sige, at man efter fire års udbetalinger har fået sine egne indbetalinger igen,” konkluderer ATP.

ATP og ægtefælle

* Hvis du har betalt til ATP før 1. januar 2002, så har din ægtefælle ret til et engangsbeløb. Engangsbeløbets størrelse afhænger først og fremmest af, hvor meget du har indbetalt til ATP indtil 1. januar 2002 og også af din alder.

* Hvis du har betalt til ATP efter 1. januar 2002, så kan din ægtefælle have ret til et engangsbeløb på op til 75.000 kroner I skal opfylde en række betingelser. Engangsbeløbet falder med 15.000 kroner hvert år fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt fem år efter afdødes folkepensionsalder.

* Hvis en ægtefælle har ret til et beløb fra både før og efter 2002, så udbetales der kun et af beløbene – og det vil være det højeste af dem.

* De fleste samlevere har ret til et engangsbeløb ved død. Hvis du dør inden din folkepensionsalder, kan din samlever få 75.000 kroner, hvis en række betingelser er opfyldt. Der sker trinvist nedtrapning af de 75.000 som ved ægtefæller.

* Som hovedregel udbetaler ATP Livslang Pension et engangsbeløb på 50.000 kr. til hvert barn under 21 år.

* Ved udbetaling af alle engangsbeløb bliver der trukket 40 procent af beløbet i afgift til staten

Først publiceret: 25. oktober 2023
Artiklen er sidst opdateret 25. oktober 2023 kl. 13:55

Se, hvad vi ellers skriver om:

og