Derfor er din tillægsprocent vigtig

Du bør kende din personlige tillægsprocent. Den har nemlig stor betydning for din økonomi som pensionist.

Undrer du dig over, at du ikke får de samme tillæg som dine venner? Forklaringen er sikkert jeres personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent

Den personlige tillægsprocent bruges, når der skal beregnes:

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent i forbindelse med beregningen af din pension.

Din personlige tillægsprocent kan du se på borger.dk.

Hvis den for eksempel er 65 procent, vil du kun kunne få den hjælp, der svarer til 65 procent af Udbetaling Danmarks bevilling.

Her kan du set satser for enlige og par og beregne din personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent som enlig

Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100, når du ikke har mere end 35.000 kroner om året (2023) i indtægt ud over folkepensionen. Her ses bort fra en arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Har du indtægter udover 35.000 kroner om året (2023), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 563 kroner (2023), du tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af den personlige tillægsprocent, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen på mere end 91.300 kroner om året (2023) for enlige.

Formue har ingen betydning for beregning af din personlige tillægsprocent.

Enlig
Beregn personlig tillægsprocent her

Indtast dine egne tal
Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Personlig tillægsprocent som ægtepar og samlevende

Din personlige tillægsprocent er 100, når du har mindre end 69.200 kroner om året (2023) i indtægt udover folkepensionen.

Når indtægten beregnes, medtages alle jeres indtægter, dog ikke din partners løn og din løn op til 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Har du indtægter udover 69.200 kroner om året (2023), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 1.137 kroner (2023), du har i indtægt. Ved indtægt på mere end 182.900 kroner om året (2023) bliver din tillægsprocent 0.

I skal begge have beregnet en personlig tillægtsprocent, og den kan være forskellig, fordi man fra 1. januar 2023 ser bort fra partnerens arbejdsindkomst i beregningen.

Par
Beregn personlig tillægsprocent her

Indtast jeres tal

Indtægter som påvirker den personlige tillægsprocent

Indtægter kan være:

  • Indkomst ved personligt arbejde, det vil sige løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister eller efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension.
  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, for eksempel ratepension.
  • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, for eksempel erstatninger.
  • Anden indkomst ud over folkepensionen, du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Først publiceret: 22. august 2022
Artiklen er sidst opdateret 6. juli 2023 kl. 8:41

Se, hvad vi ellers skriver om:

og