Derfor er din tillægsprocent vigtig

Du bør kende din personlige tillægsprocent. Den har nemlig stor betydning for din økonomi som pensionist.

Undrer du dig over, at du ikke får de samme tillæg som dine venner? Forklaringen er sikkert jeres personlige tillægsprocent.

Mange pensionister kender ikke deres personlige tillægsprocent, selvom den er afgørende for en række tillæg.

Måske har du mødt andre pensionister, som får mere eller mindre end dig i støtte og I har måske undret jer over det. Forklaringen er ofte jeres personlige tillægsprocent. Den er nemlig som navnet antyder sammensat personligt til hver enkelt pensionist.

Hvad er personlig tillægsprocent?

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension.

Din personlige tillægsprocent bruges, når der skal beregnes:

Varmetillæg til folkepensionister, Helbredstillæg, Ældrecheck og Mediecheck

Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud.

Hvis din tillægsprocent for eksempel er 50 procent, kan du kun få 50 procent af den varmehjælp, som Udbetaling Danmark har bevilliget. Din ældrecheck vil også blive halveret.

Hvordan beregnes den personlige tillægsprocent?

Hvis du eller din ægtefælle eller samlever har indkomster ud over pensionen, kan det få betydning for din personlige tillægsprocent.

Indkomster som indgår i beregning af personlig tillægsprocent:

  • Løn fra personligt arbejde udover det særlige bundfradrag for folkepensionister.
  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner for eksempel ratepension.
  • Erstatninger, underholdsbidrag og andre løbende ydelser.
  • Anden indkomst ud over din folkepensionen, som du skal betale skat af.
  • Renteindtægter, aktieudbytte og anden positiv kapitalindkomst.

Hvis du har en lavere tillægsprocent end dine venner, er det fordi, du har en højere indtægt.

Enlig

Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100 procent, når du ikke har mere end 35.000 kroner om året (2022) i indtægt ud over folkepensionen.

Har du har indtægter ud over 35.000 kroner om året (2022) ud over folkepensionen, nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 547 kroner (2022), du tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af den personlige tillægsprocent, indtil det personlige tillæg helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen på 89.700 kroner om året (2022).

Ægtepar og samlevende

For et ægtepar er den personlige tillægsprocent 100 procent, hvis I tilsammen ikke har mere end 69.300 kroner om året (2022) i indtægt udover folkepensionerne.

Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om du var gift.

Har I indtægter udover 69.300 kroner om året (2022), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 1.091 kroner (2022), I tjener.  For ægtepar sker der altså en gradvis nedtrapning af den personlige tillægsprocent, indtil det personlige tillæg helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen på 179.700 kroner om året (2022).

Hvor kan jeg se min personlige tillægsprocent?

Du kan se din personlige tillægsprocent på borger.dk. Du skal bruge NemID / MitID.

Log ind på borger.dk og se din personlige tillægsprocent

Er du endnu ikke gået på pension, kan du beregne din personlige tillægsprocent her

Læs mere om tillægsprocent, økonomi og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 22. august 2022
Artiklen er sidst opdateret 22. august 2022 kl. 13:23

Se, hvad vi ellers skriver om:

og