Arbejd med fordrevne ukrainere uden modregning

Nye særregler betyder, at pensionisters og efterlønsmodtagere kan arbejde med fordrevne ukrainere, uden at blive modregnet.

Arbejder du eller din partner på en arbejdsplads med fordrevne ukrainere, skal indkomsten fra dette arbejde ikke indgå i beregningen af din folke-, førtids- eller seniorpension.

I forbindelse med flygtningestrømmen fra Ukraine har Folketinget vedtaget en ny lov, som betyder, at folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister og efterlønsmodtagere kan arbejde med fordrevne ukrainere, uden at indtægten påvirker pensionens eller efterlønnens størrelse.

Det gælder også for ægtefæller og samleveres indtægt. 

Hvilke typer af opgaver er omfattet?

Arbejde med fordrevne ukrainere inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet.

Hvad er kravene til arbejdspladsen?

Det er ikke kun arbejde og indtægt for perioder, hvor arbejdspladsen aktuelt løser opgaver rettet mod ukrainere, der kan ses bort fra. Arbejdspladsen skal blot have løst opgaver rettet mod fordrevne fra Ukraine på et eller andet tidspunkt i perioden fra 1. april 2022 til og med 31. december 2022.

En arbejdsplads, der har et samarbejde med en anden arbejdsplads, som er omfattet af ordningen, fx om fordeling personaleressourcer, vil også være omfattet.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Loven trådte i kraft den. 16. juni 2022 og gælder for indtægter optjent i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022.

Indtægt, der er udbetalt og beskattet i 2022, kan først indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar 2023.

Læs mere om reglerne her

Læs mere om arbejde, pension og mange andre emner i SeniorNews. Danmarks eneste nyhedskanal til seniorer.

Nyhedsbrevet kommer hver morgen på mail. Det er gratis og fyldt med seniornyheder, konkurrencer og gode tilbud.

Først publiceret: 9. august 2022
Artiklen er sidst opdateret 9. august 2022 kl. 10:07

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og