Sådan påvirker det os at se porno

Studie viser, at pornografi er et udbredt og overvejende værdsat fænomen, og at de fleste brugere mener, at porno er til gavn og glæde for deres seksuelle liv, siger forsker.

Danskere og svenskere bruger porno på næste samme måde.

Hvordan påvirker det os at se porno?

Kigger man mod Sverige, er de fleste porno-seere godt tilfredse med deres ‘hobby’.

Det viser et studie, der er publiceret i The Journal of Sexual Medicine, ifølge Videnskab.dk.

»Studiet viser – ligesom vores egne befolkningsdata – at pornografi er et udbredt og overvejende værdsat fænomen, og at de fleste brugere mener, at porno er til gavn og glæde for deres seksuelle liv,« siger Christian Graugaard, læge og professor ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet, til Videnskab.dk.

Christian Graugaard er medinitiativtager til Projekt SEXUS, verdens største forløbsundersøgelse om sex.

Bred undersøgelse

Det svenske studie bygger på en bred befolkningsundersøgelse med 14.135 deltagere – 6.169 mænd og 7.966 kvinder – fra 16 til 84 år.

Ifølge Christian Graugaard antyder det svenske studie nogle foruroligende sammenhænge, for eksempel med seksuel utilfredshed og visse seksuelle dysfunktioner.

Men det er ikke til at vide, hvilken vej sammenhængen går mellem porno og seksuel sundhed, da der er tale om et tværsnitsstudie, altså et øjebliksbillede.

»Får man seksuelle problemer, fordi man ser porno – eller ser man porno, fordi man har seksuelle problemer? Eller er der helt andre forstyrrende årsagsfaktorer – såkaldte ‘confoundere’ – på spil? Det finder vi først ud af, når svenskerne – eller vi selv – undersøger de samme mennesker igen om nogle år eller årtier,« siger Christian Graugaard.

Den svenske undersøgelse blev lavet i 2017, samtidig med den danske Projekt SEXUS-undersøgelse, og de to minder om hinanden, fortæller Christian Graugaard til Videnskab.dk.

Men den danske undersøgelse bygger på mere end 4 gange så mange respondenter – omkring 63.000 danskere udgør studiets kerne – og den benytter et noget større spørgeskema.

»Vi havde faktisk kontakt med de svenske forskere, mens vi forberedte vores egen undersøgelse, og det var meget lærerigt. Det har også været sjovt at se, at vi trods forskelle i køns- og seksualkultur på tværs af Øresund faktisk lander på ganske mange sammenlignelige tal,« siger Christian Graugaard.

Positive effekter af porno

I det svenske studie er der flere respondenter, som rapporterer om positive effekter af pornobrug på sexlivet end det modsatte. Det gælder 23 procent af mændene og 15 procent af kvinderne.

Der er cirka fem procent af begge køn, der rapporterer om negative effekter.

»I Projekt SEXUS har vi ikke spurgt på samme måde, men vi kan alligevel se, at ganske mange angiver positive begrundelser for brugen af porno. For eksempel angiver henholdsvis 51 procent og 43 procent af pornobrugende mænd og kvinder, at de får gode ideer til deres sexliv, når de ser porno. Og syv ud af ti fortæller, at de ser porno, fordi de er seksuelt nysgerrige,« siger Christian Graugaard.

Men svenskerne har også set på mulige negative konsekvenser af et højt pornoforbrug. Et højt pornoforbrug defineres som at se porno mindst tre gange om ugen.

De finder klare associationer med rejsningsproblemer og generel utilfredshed med sexlivet.

»Den type analyser kan vi også sagtens lave i Projekt SEXUS, men det har vi endnu ikke gjort. Så det eneste, vi indtil videre kan se, er, at 20 procent af mandlige pornobrugere mod 5 procent af kvindelige mener, at de har svært ved at kontrollere deres pornoforbrug,« siger Christian Graugaard til Videnskab.dk.

»Vi kan også se, at hyppig brug af porno har en signifikant sammenhæng med både det at være ugift og det at være single. Så man kan ikke udelukke, at nærmere analyser vil vise det samme mønster som i det svenske studie: at et højt pornoforbrug er associeret med visse typer af seksuel utilfredshed.«

Først publiceret: 30. november 2021
Artiklen er sidst opdateret 18. februar 2022 kl. 13:53

Se, hvad vi ellers skriver om: