QUIZ: Kan du blive dansk statsborger?

For at kunne få dansk statsborgerskab skal man bestå indfødsretsprøven. Test dig selv her.

Det er et krav for at kunne søge om dansk statsborgerskab, at man svarer rigtigt på mindst 32 ud af de 40 spørgsmål i indfødsretsprøven, som blev afholdt i dag onsdag.

Der er 45 minutter til at tage prøven. 35 af spørgsmålene er baseret på bogen “Læremateriale til indfødsretsprøven”, mens de fem sidste spørgsmål er baseret på aktuelle begivenheder.

Svarene står til sidst.

God fornøjelse!

Test om du kan få nok rigtige her:

1. Hvilket land var Danmark i union med indtil 1814?

A: Sverige.

B: Estland.

C: Norge.

2. Hvilket år ophørte den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig?

A: 1941.

B: 1943.

C: 1945.

3. Hvilket parti var Poul Schlüter formand for, da han var statsminister i perioden 1982-1993?

A: Venstre.

B: Socialdemokratiet.

C: Det Konservative Folkeparti.

4. Hvordan fejrer man traditionelt sankthans i Danmark?

A: Man samles om aftenen og tænder bål.

B: Man holder fest og giver hinanden gaver.

C: Man klæder sig ud og slår katten af tønden.

5. Er det et krav, at man som dansk statsborger skal være medlem af folkekirken?

A: Ja.

B: Nej.

6. Hvem vedtager et lovforslag?

A: Regeringen.

B: Folketinget.

7. Hvor ofte afholdes der kommunalvalg?

A: Hvert 3. år.

B: Hvert 4. år.

C: Hvert 5. år.

8. Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864?

A: Danmark tabte Den 2. Slesvigske Krig.

B: Kongen underskrev Danmarks Riges Grundlov.

C: Briterne bombarderede København.

9. Kan et ægtepar ifølge dansk lov blive skilt, selv om den ene part ikke ønsker det?

A: Ja.

B: Nej.

10. Inden for hvilket område fik Niels Bohr Nobelprisen i 1922?

A: Medicin.

B: Fysik.

C: Litteratur.

11. Hvor stor en del af Danmark er i dag opdyrket landbrugsland?

A: Næsten 1/6.

B: Næsten 1/3.

C: Næsten 2/3.

12. På hvilken af følgende mærkedage holder dronningen hvert år en tale til hele rigsfællesskabet?

A: Juleaften.

B: Nytårsaften.

C: Grundlovsdag.

13. Kan regeringen bestemme, hvordan en dommer skal dømme i en konkret retssag?

A: Nej.

B: Ja.

14. Hvornår blev den første lov om folkepension vedtaget?

A: 1933.

B: 1956.

C: 1982.

15: Hvilken af følgende personer gav i 1800-tallet inspiration til oprettelsen af folkehøjskoler?

A: Thomas Kingo.

B: Johannes V. Jensen.

C: N.F.S. Grundtvig.

16. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne i 1800-tallet slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

A: Græsrodsbevægelsen.

B: Modstandsbevægelsen.

C: Andelsbevægelsen.

17. Hvor stor en del af de samlede offentlige udgifter går til indkomstoverførsler?

A: Cirka 1/3.

B: Cirka 1/6.

C: Cirka 1/9.

18. Hvilken af følgende befolkningsgrupper fik partiet Venstre flest stemmer fra i slutningen af 1800-tallet?

A: Godsejere.

B: Arbejdere.

C: Bønder.

19. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A: Færøerne.

B: Orkneyøerne.

C: Shetlandsøerne.

20. Ved hvilken grundlovsændring fik kvinder valgret til Folketinget?

A: Grundlovsændringen i 1866.

B: Grundlovsændringen i 1915.

C: Grundlovsændringen i 1953.

21. Hvornår fik personer af samme køn ret til at indgå ægteskab?

A: 1972.

B: 1992.

C: 2012.

22. Hvem skrev omkring år 1200 værket Gesta Danorum, der indeholder fortællinger om Danmarks historie og nordisk mytologi?

A: Saxo.

B: Brorson.

C: Ansgar.

23. Hvem repræsenterer DA, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked ?

A: Arbejdsgiverne.

B: Regeringen.

C: Lønmodtagerne.

24. Hvor gamle er kvinder i gennemsnit i Danmark, når de føder deres første barn?

A: Cirka 19 år.

B: Cirka 24 år.

C: Cirka 29 år.

25. Hvor mange procent af stemmerne ved et folketingsvalg skal et parti normalt have for at komme i Folketinget?

A: Mindst 2 procent.

B: Mindst 4 procent.

C: Mindst 6 procent.

26. Hvilken type regering har været mest almindelig i Danmark siden Anden Verdenskrig?

A: Mindretalsregeringer.

B: Flertalsregeringer.

27. Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder med indførelsen af stavnsbåndet i 1733?

A: Borgerskabet.

B: Bønderne.

C: Adelen.

28. Hvem skrev i 1722 komedien Jeppe på Bjerget?

A: Klaus Rifbjerg.

B: Karen Blixen.

C: Ludvig Holberg.

29. Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?

A: Radikale Venstre.

B: Socialdemokratiet.

C: Socialistisk Folkeparti.

30. Hvornår blev Grønlands hjemmestyreordning indført?

A: 1949.

B: 1979.

C: 2019.

31. Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972?

A: En ændring af tronfølgeloven.

B: En nedsættelse af valgretsalderen.

C: Medlemskab af Det Europæiske Fællesskab.

32. Hvornår ophørte den kolde krig?

A: Omkring 1950.

B: Omkring 1970.

C: Omkring 1990.

33. Hvem skal betale kirkeskat?

A: Alle skattepligtige borgere.

B: Skattepligtige medlemmer af folkekirken.

34. Hvilke problemer i samfundet skulle Kanslergadeforliget fra 1933 især løse?

A: Økonomiske problemer.

B: Miljømæssige problemer.

C: Integrationsproblemer.

35 Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det for eksempel blev mere accepteret at få børn uden at være gift?

A: I slutningen af 1920’erne.

B: I slutningen af 1940’erne.

C: I slutningen af 1960’erne.

36. Hvad omhandler Folketingets tiltale i rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg blandt andet?

A: Beslaglæggelse af flygtninges værdigenstande ved indrejse.

B: Midlertidigt stop for familiesammenføringer.

C: Adskillelse af asylsøgende ægtefæller og samlevende par.

37. Hvilken begivenhed blev markeret den 5. april 2021?

A: 50-årsdagen for Danmarks indtræden i Det Europæiske Fællesskab (EF).

B: 75-årsdagen for, at den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. Verdenskrig.

C: 100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark.

38. Hvilken begivenhed fandt sted den 15. maj 2021?

A: Prins Christians konfirmation.

B: Prins Joachims 50-års fødselsdag.

C: Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederiks sølvbryllup.

39. Hvilken dansk film vandt i april 2021 en Oscar for bedste internationale film?

A: Druk.

B: Festen.

C: Idioterne.

40. Hvad har protestgruppen Men in Black flere gange demonstreret imod?

A: Globaliseringen.

B: Indvandring.

C: Covid-19-restriktioner.

Svar: 1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6B, 7B, 8A, 9A, 10B, 11C, 12B, 13A, 14B, 15C, 16C, 17A, 18C, 19A, 20B, 21C, 22A, 23A, 24C, 25A, 26A, 27B, 28C, 29B, 30B, 31C, 32C, 33B, 34A, 35C, 36C, 37B, 38A, 39A, 40C.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/

Først publiceret: 19. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret 3. december 2021 kl. 11:01

Se, hvad vi ellers skriver om: