Færre vielser og færre fædselsuheld under corona

Færre lommetyverier, flere nye fornavne, langt flere flytninger. Corona har givet mange sjove udslag i 2020. Læs dem her.

Meget var anderledes i corona-året 2020. F.eks. flyttede vi meget mere end normalt.

Corona-epidemien slår igennem i statistikken hos Danmarks Statistik.

Det viser sig, at der var både færre, der indvandrede til Danmark, færre der blev viet og færre, der havde uheld med bilen i 2020.

Antallet af indvandringer faldt med 23 pct. i 2020 sammenlignet med gennemsnittet for 2015-2019, og faldet var størst i maj og april.

Det er en af konklusionerne i den nye publikation “COVID-19 i befolknings- og kriminalitetsstatistikken i 2020”, som Danmarks Statistik har skrevet.

”Med publikationen forsøger vi at skabe et overblik over, hvordan en række forhold inden for områderne befolkning og kriminalitet i 2020 er – eller måske netop ikke er – blevet påvirket af COVID-19-krisen,” siger Lisbeth Harbo, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik.

”Både ind- og udvandringen faldt i foråret 2020, dog steg indvandringen af danske statsborgere markant i marts 2020. Det kan hænge sammen med, at mange danske statsborgere flyttede hjem, da grænserne blev lukket. Derudover viser publikationen blandt andet, at der var færre vielser, færre færdselsuheld med personskade, og så var der også et markant fald i visse kriminalitetstyper i 2020,” siger Lisbeth Harbo.

Antallet af vielser faldt 8 pct. i 2020 i forhold til gennemsnittet for de forgående 5 år, mens antallet af færdselsuheld med personskade faldt 12 pct. i 2020 sammenholdt med gennemsnittet for perioden 2015-2019.

Færre lommetyverier

  • Fra 2019 til 2020 faldt anmeldte lomme- og tasketyverier med 46 pct., mens antallet af anmeldte indbrud i beboelser faldt med 29 pct. i 2020 i forhold til 2019.
  • Antallet af personer, der skiftede fornavn, steg med 29 pct. i 2020 i forhold til gennemsnittet for 2015-2019.
  • Skilsmisseraterne steg ikke nævneværdigt i hele 2020. I 2020 var der 15.700 skilsmisser, hvilket er 5 pct. flere end det gennemsnitlige antal over de fem foregående år.
  • På trods af COVID-19 var der kun en lille stigning i antallet af døde i 2020 sammenlignet med 2019. I 2020 var det totale antal dødsfald på 54.645 personer, mens tallet for 2019 var 53.958 personer.
  • Antallet af flytninger i Danmark lå højere i 2020 end i årene forinden. I 2020 blev der foretaget 35.540 flytninger flere end i 2019; en stigning på knap 4 pct.
  • Hvor det har været muligt er opgørelserne gjort på månedsbasis, således at en evt. sammenhæng med nedlukningsperioderne synliggøres.

Læs og download Danmarks Statistik publikationen om COVID-19 HER

Først publiceret: 8. september 2021
Artiklen er sidst opdateret 3. december 2021 kl. 10:27

Se, hvad vi ellers skriver om: