20 tips til mere natur i haven

En mere naturlig og dyrevenlig have behøver ikke at være et rodet eller uoverskueligt projekt. Få 20 gode råd her.

Måske drømmer du om, at en tur i din have vil føles lidt mere som at vandre i den vilde natur. Du kan let skabe en mere naturlig og dyrevenlig have – uden, at det behøver at være rodet og uoverskueligt.

Du behøver ikke at have en stor have for at få et rigere plante- og dyreliv. Nogle af de gode råd til valg af planter kan endda overføres til altanen. Er dine naboer også med på ideen om mere natur i haven, vil det tiltrække endnu flere dyr.

Her får du 20 gode råd til at få en mere naturpræget og dyrevenlig have. Du kan frit vælge blandt de følgende tips – alt efter, hvor stor en mangfoldighed du ønsker i din have.

20 råd til en vild naturhave

1. Tænk på din have som tre plantelag oven på hinanden:

a)Et øvre lag af større og mindre træer.

b) Et lag bestående af buske.

c) Et lag bestående af en bund med stauder, urter, sommerblomster og løgplanter.

2. Tag udgangspunkt i det landskab, du ellers er omgivet af – kyst, plantage, skov osv. – og se på, hvilke typer planter der findes i landskabet i forvejen.

3. Tag også udgangspunkt i jordbundstype – sandet eller leret – når du vælger planter.
Vælg insekt- og dyrevenlige planter, for eksempel hjortetrøst, indianermynte, tidselkugle, hjulkrone, sommerfuglebusk, snepryd og påskeklokker.

4. Plant mange forskellige plantearter, så du får flest mulige planteoplevelser og minimerer risikoen for plantesygdomme.

5. Plant gerne hårdføre og hjemmehørende planter – det vil sige planter, der er oprindelige eller naturligt forekommende i Danmark og ikke indført hertil fra udlandet – eller planter, der er nærtbeslægtede.

6. Vælg planter med både bær og frugter, blomster og farve. Det kan være paradisæble, hyld, kirsebærkornel, røn, mispel og hassel. Bær og frugter skaber et rigt fugleliv, mens for eksempel hassel tiltrækker egern og andre gnavere. Desuden vil et nåletræ som for eksempel fyr give kogler og dermed frø til både fugle og gnavere.

7. Plant i mange forskellige størrelser og helst i ulige antal, så får du det mest naturlige look.

8. Husk klatrende planter. De skaber en visuel forbindelse mellem det øvre og det nedre plantelag i haven, da lodrette planter leder dit blik opad.

9. Indskrænk den trimmede plæne, og lad andre græsområder stå uklippet og højt – her kan du også lave en løgplæne.

10. Så evt. græsområder til med blomsterblandinger, der kan give karakter af en blomstereng.

11. Sørg for, at din have både rummer solrige og skyggefulde områder og det, der ligger her imellem. Det er ofte større træer, der kaster slagskygger, og det kan give en ekstra dimension til haven, som om du kommer ud af skoven til en lysning. Derudover giver det mulighed for større mangfoldighed af både planter og dyr.

12. Undlad at benytte sprøjtemidler, og målret dit forbrug af gødning til de planter, der har brug for det. Et lag kompost hvert forår til de veletablerede planter holder også gang i jordens mikroliv.

13. Sørg for, at der er vand i haven i form af steder med vand, hvor fuglene kan bade, vandløb og havedamme. Du kan evt. genanvende regnvand. (Artiklen fortsætter efter videoen)

14. Sæt fuglekasser op, eller lav et insektbo eller insekthotel.

15. Lav et lille hjørne med sin egen vildskab i form af en lille gruppe brændenælder – det elsker sommerfuglene.

16. Genanvend haveaffald på din egen grund. Brug grene til kvashegn, læg blade under buske og træer, genanvend regnvand til vanding eller en havedam med overløb til regnbed.

17. Træstubbe og træstykker kan fungere som stolper, kanter til bede eller til træstabler som installationer i haven.

18. Skab levesteder for dyrene – herunder sommerfugle, pindsvin og fugle – som fx kvashegn, brændestabler, bunker med sten eller stendiger.

19. Lad træstubbe stå, eller lad døde grene eller kviste ligge. Det kan blive bosted for bl.a. insekter, og det vil føre til et rigere fugleliv, da fuglene vil jagte insekterne. Også mikroorganismer og svampe vil nyde godt af de døde elementer.

20. Du kan også lave bunker eller lag med blade under for eksempel buske.

Først publiceret: 16. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret 16. maj 2021 kl. 19:00

Se, hvad vi ellers skriver om:

og